Minister geeft antwoord op kamervragen naar aanleiding van Statement van Transvisie inzake de kinderen en jongeren

Op 23 maart heeft Transvisie een statement uitgebracht over het volledig op slot zitten van de transgenderzorg, en in dit geval wat betreft de kinderen. Zie ons bericht van 23 maart jl. Naar aanleiding van dat statement heeft de SP Kamervragen gesteld. Zie ons bericht van 24 april jl. De minister heeft inmiddels op deze Kamervragen geantwoord. Zie de volledige beantwoording

Positief is dat de minister op de hoogte is van het feit dat er enorme wachttijden bestaan binnen de transgenderzorg en erkent dat dergelijke lange wachttijden onacceptabel zijn. Vervolgens wijst de minister naar de Somatische zorgstandaard die op dit moment ontwikkeld wordt en nog dit jaar moet worden opgeleverd. De minister meldt dat de verzekeraars van mening zijn dat bij kinderen en jongeren grote zorgvuldigheid betracht moet worden en dat deze van mening zijn dat dit alleen verwezenlijkt kan worden met gespecialiseerde multidiciplinaire begeleiding. De verzekeraars willen, volgens de minister, dan ook alleen het somatische deel van de  zorg inkopen bij de expert centra (VUmc en UMCG) en door hun kwalitatief gecontroleerde zorgaanbieders, waarmee de expert centra een gecontroleerd netwerk vormen.

De minister noemt in zijn antwoorden aantallen kinderen en jongeren die op dit moment op de verschillende wachtlijsten staan.

Op de vraag wat de minister gaat doen aan dit nijpende probleem, geeft hij aan dat zijn mogelijkheden beperkt zijn, het is een zaak tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Vanuit het ministerie is:

1. de Kwaliteitsstandaard Somatische Transgenderzorg geïnitieerd;

2. overleg gestart met zorgverzekeraars en zorgaanbieders om te komen tot een derde expertisecentrum of dat er meer ziekenhuizen zijn die transgenderzorg willen aanbieden.

3. sinds 2017 een regulier overleg met alle betrokken partijen gestart om knelpunten te signaleren en oplossingen te bespreken en te adresseren.

4. op ad hoc basis overleg gevoerd met de patiëntenorganisaties.

5. gewerkt aan een subsidieregeling voor borstimplantaties.

Inmiddels is de situatie verder verslechterd, immers die verslechterd op dit moment per dag. Zie het nieuwsbericht over het  veranderde wachttijden beleid van het VUmc.