Model zorgprotocol genderdiversiteit voor basis- en voortgezet onderwijs.

Steeds vaker geven kinderen aan dat hun lichamelijke geslacht en hun ervaren gender uit elkaar lopen. Een op de vijfentwintig kinderen en jongeren voelt zich niet helemaal thuis in de hokjes ‘meisje’/‘jongen’ of ‘vrouw’/‘man’, een deel voelt zich zelfs in geen van beide hokjes thuis. 

Het is een positieve ontwikkeling dat kinderen zich vaker uitspreken hierover: kinderen die zich niet kunnen ontwikkelen volgens hun ervaren gender, gaan vaak gebukt onder ernstig psychisch lijden en hebben last van ontwikkelingsstoornissen. Daarentegen maken kinderen die zich kunnen ontwikkelen volgens hun ervaren gender een vergelijkbare ontwikkeling door als andere kinderen. 

Het is daarom van belang om leerlingen met een ‘genderincongruentie’ (vroeger werd dat ‘genderdysforie’ genoemd) zo veel mogelijk te faciliteren bij het leven volgens het ervaren gender. Patiënten Belangenorganisatie Transvisie heeft speciaal voor scholen in het basis/middelbaar onderwijs het model zorgprotocol genderdiversiteit ontwikkeld.

Het doel van dit zorgprotocol is het voor uw school duidelijk verwoorden welke verantwoordelijkheden u neemt indien er een leerling zich meld met gevoelens die verwant zijn aan genderincongruentie. Het zorgprotocol kan worden aangepast naar de behoeftes van de desbetreffende scholenorganisatie.

Bekijk hier het model zorgprotocol genderdiversiteit.