onderlingcontact_geloof

Vanaf 6 november 2021 gelden er aangescherpte coronamaatregelen voor fysieke bijeenkomsten. Bekijk hier wat dit betekent voor de bijeenkomsten van Transvisie.

In Zwolle is een een gespreksgroep waar je terecht kunt met vragen over jouw transgenderzijn in relatie tot je geloof. Hier kun je je jouw verhaal met anderen delen. Natuurlijk kun je ook hier terecht met algemene vragen die elke transgender heeft. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

De gespreksgroep Transgender & Geloof staat open voor iedere transgender met een religieuze achtergrond in de meest brede zin van het woord. Iedereen die vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging behoefte heeft aan een veilige ruimte voor een open gesprek, is van harte welkom. Kom je voor het eerst meld je dan aan via een e-mail (zie onder ‘contact’).

Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan gaan met veel vragen en worstelingen. Als je religieus bent, kunnen die vragen vanuit de dimensie van jouw levensovertuiging een heel specifieke kleur krijgen. Allerlei vragen kunnen op je af komen. Wat is mijn identiteit in een religieus perspectief? Hoe ben ik bedoeld en hoe mag ik naar mezelf kijken? Mag ik zijn wie ik ben? Past een volledige transitie binnen mijn religie? Wat brengt het allemaal met zich mee? Hoe sta ik nu in mijn relatie? Hoe ga ik om met de verschillende reacties in mijn religieuze groepering? En zo zijn er veel meer vragen te noemen, die op je af kunnen komen als je een religie hebt en transgender bent. Tijdens de bijeenkomsten van Transgender & Geloof komen deze onderwerpen aan de orde.

Kom je voor het eerst of wil je informatie over deze gespreksgroep dan kun je ons e-mailen of je kunt bellen naar het algemene nummer van Transvisie (zie onder ‘contact’).

Frequentie Maandelijks
Wanneer meestal op de 1e zaterdag van de maand (zie de agenda)
Tijden 14:00 tot 17:00 uur, inloop 13:45 uur
Locatie Zerboltstraat 63A, 8022 RW Zwolle
Als gevolg van Corona worden tot nader order geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Wel organiseren we online bijeenkomsten. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

De gespreksthema’s worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige transgender mensen en een deskundige op religiegebied.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Als iemand ontdekt transgender te zijn, kan dit bij de partner en andere naasten veel emoties teweegbrengen. Daarom is er speciaal voor partners en naasten de groep (H)Erkenning. We streven ernaar om jaarlijks een speciale bijeenkomst in Zwolle voor partners en naasten te organiseren onder leiding van (H)Erkenning.

De begeleiders van deze groep beheren een contacttelefoon (06 82891822) voor mensen met vragen.

Op onze pagina ‘Transitie‘ is veel inhoudelijke informatie te vinden over het zijn van transgender en over de transitie.

E-mail transgender-en-geloof@transvisie.nl
Contacttelefoon 0682891822
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
18