onderlingcontact_groningen

Genderhome Groningen is een open groep voor volwassen transgender mannen en vrouwen en/of zoekenden en naasten, uit de noordelijke provincies.

De doelstelling van Genderhome is om, door het met elkaar delen van onze kennis en ervaring, elkaar te versterken in het proces dat hoort bij het worden van wie je bent: een prachtig mens.

Aanmelden niet verplicht. We stellen het wel op prijs wanneer je tevoren even een mailtje stuurt. We sturen meestal halverwege tussen twee bijeenkomsten in een e-mail naar belangstellenden, waarin even wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en waarbij extra informatie wordt gegeven over de komende bijeenkomst. Wil je op de mailinglijst, stuur dan even een e-mailtje (zie onder ‘contact’).

Frequentie Maandelijks
Wanneer 2e zondag van de maand
Tijden 14.00 – 17:00 uur, inloop vanaf 14.00, uitloop tot 18.00 uur
Locatie Humanitasgebouw ‘Eeterie de Globe’, Akerkhof 22 (zuidzijde), 9711 JB Groningen

Regelmatig hebben we thema gesprekken. Deze gesprekken zijn in wisselende samenstelling, gezamenlijk mannen en vrouwen of in gescheiden gespreksgroepen. Het Genderhome nodigt soms sprekers uit. De in- en uitloop is altijd gezamenlijk met hapjes en drankjes. We vragen een kleine vergoeding voor het gebruik van de drankjes.

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleiders.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Als iemand ontdekt transgender te zijn, kan dit bij de partner en andere naasten veel emoties teweegbrengen. Daarom is er speciaal voor partners en naasten de groep (H)Erkenning. We streven ernaar om jaarlijks een speciale bijeenkomst in Groningen voor partners en naasten te organiseren onder leiding van (H)Erkenning.

Achtergrondinformatie onder andere over het transgenderzijn en de transitie is te vinden op de pagina ‘Transitie‘.

E-mail genderhome-groningen@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
2