onderlingcontact_go4

Je kind is jongen of meisje. Dat wordt meteen bij de geboorte vastgesteld aan de hand van de uiterlijke kenmerken van het kind. Triomfantelijk roept de verloskundige het uit: ‘een jongen! of een meisje!’. Vanaf dat moment kleurt de wereld van je kind blauw of roze. Maar soms past een kind niet in deze tweedeling en voelt een kind zich meer roze, dan blauw, of andersom, of er tussen in. Het gaat dan om kinderen die heel jongensachtig zijn maar als meisje geregistreerd, of om kinderen die heel meisjesachtig zijn maar als jongen zijn geregistreerd. Kinderen kunnen ook aangeven dat zij in geen van beide hokjes passen. Dit heet voor al deze kinderen officieel genderincongruentie of genderdysforie, maar wij spreken liever over transgender kinderen.

Misschien maak je je wel zorgen over je kind en de toekomst van je kind. Over wat moet je doen en wat moet je niet doen. Het kan fijn zijn om hierover met anderen, die weten wat je ervaart, van gedachten te wisselen.

Genderkind en ouders (Go) is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om deze transgender kinderen beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden.

Go organiseert ouderdagen, kinderdagen, jongerendagen en familiedagen. Daarnaast organiseert Go scholenvoorlichting.

Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst van Go en behoor je tot de doelgroep, dan kun je worden uitgenodigd. Meld je aan bij het secretariaat van Go (zie onder ‘contact’) en laat je op de mailinglijst zetten.

Ouderdagen zijn speciaal voor ouders van transgender kinderen. Aan de hand van thema’s wordt met elkaar gepraat, bv. over school, omgeving, gerelateerde opvoedingsvragen of het medische traject. Soms nodigen we gastsprekers uit, zoals: behandelaars of onderzoekers.

Kinderdagen zijn voor transgender kinderen tot 12 jaar. Tijdens de kinderdagen kunnen transgender kinderen kennismaken met andere transgender kinderen. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om te spelen of om met elkaar te praten. Ouders kunnen ondertussen met elkaar in gesprek gaan.

Jongerendagen zijn voor transgender jongeren van 12 tot 18 jaar. Tijdens de jongerendagen kunnen transgender jongeren kennismaken met andere transgender jongeren. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om met elkaar te praten. Ouders kunnen ondertussen met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomsten voor de jongeren staan op de speciale jongerenpagina.

Familiedagen zijn voor familieleden van transgender kinderen en jongeren, zoals: broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. In een ongedwongen sfeer kunnen aanwezigen met elkaar kennismaken en praten.

De frequentie van de bijeenkomsten is voor de meeste dagen (muv de familiedagen)  twee maal per jaar. Voor data en tijden zie de agenda. Je moet je voor de dagen opgeven bij het secretariaat van Go (zie onder ‘contact’). De bijeenkomsten zijn op verschillende locaties in het land. Exacte locatie wordt in de uitnodigingsmail gemeld.

Als gevolg van Corona worden tijdelijk de live bijeenkomsten niet of anders georganiseerd. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

Er zijn op dit moment geen geplande bijeenkomsten

Het programma is afhankelijk van de groep waarvoor de bijeenkomst is bedoeld. Kennis en ervaring uitwisseling maakt altijd onderdeel uit van de bijeenkomst.

Alle begeleiders zijn zelf ouder van een transgender kind of jongere.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Openheid en informatie kan veel bijdragen aan acceptatie door de omgeving. Go kan daarbij helpen door voorlichting op school te geven. Wil je hulp bij de coming out van je kind op school, of voorlichting voor de klas van je kind of voor het team van de school, stuur dan een mail naar scholenvoorlichting@transvisie.nl.

Informatie over transgender kinderen is terug te vinden op onze pagina ‘Transitie‘, onder ‘kinderen en jongeren’. Hoera, een mensje! praktische leidraad voor ouders op onze bestelpagina. Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op onze pagina ‘Wetenschap’, onder ‘kinderen en jongeren’. Ouders van volwassen transgender kinderen kunnen terecht bij ‘(H)Erkenning’.

Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een gesprek, of dat een specifieke vraag hebt, of wat meer informatie wilt. Daarvoor heeft Go speciaal een contacttelefoon (06 53779385). Mogelijk wordt deze niet direct opgenomen, maar moet je inspreken. Je wordt dan teruggebeld.

Secretariaat Go go@transvisie.nl
Contacttelefoon 06 53779385
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
12

Boekje voor ouders en school

4_5843834508410882310-3