Genderkind en ouders (Go)

Contactgroep voor transgender jeugd en hun ouders/begeleiders.

Je kind is jongen of meisje. Dat wordt meteen bij de geboorte vastgesteld aan de hand van de uiterlijke kenmerken van het kind. Triomfantelijk roept de verloskundige het uit: ‘een jongen! of een meisje!’. Vanaf dat moment kleurt de wereld van je kind blauw of roze. Maar soms past een kind niet in deze tweedeling en voelt een kind zich meer roze, dan blauw, of andersom, of er tussen in. Het gaat dan om kinderen die heel jongensachtig zijn maar als meisje geregistreerd, of om kinderen die heel meisjesachtig zijn maar als jongen zijn geregistreerd. Kinderen kunnen ook aangeven dat zij in geen van beide hokjes passen. Dit heet voor al deze kinderen officieel genderincongruentie of genderdysforie, maar wij spreken liever over transgender kinderen.

Misschien maak je je wel zorgen over je kind en de toekomst van je kind. Over wat moet je doen en wat moet je niet doen. Het kan fijn zijn om hierover met anderen, die weten wat je ervaart, van gedachten te wisselen.

Genderkind en ouders (Go) is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om deze transgender kinderen beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden.

Wat voor soort bijeenkomsten organiseert Go?

Go organiseert ouderdagen, kinderdagen, jongerendagen en familiedagen. Daarnaast organiseert Go scholenvoorlichting.

Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst van Go en behoor je tot de doelgroep, dan kun je worden uitgenodigd. Meld je aan bij het secretariaat van Go (zie contactgegevens hiernaast) en laat je op de mailinglijst zetten.

Agenda.

Contactgegevens.

Frequentie, dagen en tijden, locatie.

De frequentie van de bijeenkomsten is voor de meeste dagen (muv de familiedagen)  twee maal per jaar. Voor data en tijden zie de agenda. Je moet je voor de dagen opgeven bij het secretariaat van Go (zie onder ‘contact’). De bijeenkomsten zijn op verschillende locaties in het land. Exacte locatie wordt in de uitnodigingsmail gemeld.

Contacttelefoon.

Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een gesprek, of dat een specifieke vraag hebt, of wat meer informatie wilt. Daarvoor heeft Go speciaal een contacttelefoon (06 53779385). Mogelijk wordt deze niet direct opgenomen, maar moet je inspreken. Je wordt dan teruggebeld.

Zoek je meer informatie?

Informatie over transgender kinderen is terug te vinden op onze pagina ‘Transitie‘, onder ‘kinderen en jongeren’. Hoera, een mensje! praktische leidraad voor ouders op onze bestelpagina. Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op onze pagina ‘Wetenschap’, onder ‘kinderen en jongeren’. Ouders van volwassen transgender kinderen kunnen terecht bij ‘(H)Erkenning’.

Scholenvoorlichting.

Openheid en informatie kan veel bijdragen aan acceptatie door de omgeving. Go kan daarbij helpen door voorlichting op school te geven. Wil je hulp bij de coming out van je kind op school, of voorlichting voor de klas van je kind of voor het team van de school, stuur dan een mail naar scholenvoorlichting@transvisie.nl.

Kinderdagen.

Kinderdagen zijn voor transgender kinderen tot 12 jaar. Tijdens de kinderdagen kunnen transgender kinderen kennismaken met andere transgender kinderen. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om te spelen of om met elkaar te praten. Ouders kunnen ondertussen met elkaar in gesprek gaan.

Jongerendagen.

Jongerendagen zijn voor transgender jongeren van 12 tot 18 jaar. Tijdens de jongerendagen kunnen transgender jongeren kennismaken met andere transgender jongeren. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om met elkaar te praten. Ouders kunnen ondertussen met elkaar in gesprek gaan.

Familiedagen.

Familiedagen zijn voor familieleden van transgender kinderen en jongeren, zoals: broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. In een ongedwongen sfeer kunnen aanwezigen met elkaar kennismaken en praten.

Ouderdagen.

Ouderdagen zijn speciaal voor ouders van transgender kinderen. Aan de hand van thema’s wordt met elkaar gepraat, bv. over school, omgeving, gerelateerde opvoedingsvragen of het medische traject. Soms nodigen we gastsprekers uit, zoals: behandelaars of onderzoekers.