Genderkind en ouders (Go)

Contactgroep voor transgender jeugd en hun ouders/begeleiders.

Voor wie?

Heb je het gevoel meer meisje te zijn dan jongen? Of meer jongen dan meisje? Of misschien weet je het gewoon nog niet zo. Misschien voel je je zowel jongen als meisje, of misschien wel geen van beide. Dan kun je terecht op onze kinder- of jongerendag. Daar ontmoet je jongeren die hetzelfde ervaren als jij, die dezelfde gevoelens hebben.

Een kinderdag is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Een jongerendag is voor transgender jongeren van 12 tot 18 jaar. Tijdens de dag kunnen deze jongeren elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en gezellig een dag samenzijn. De bijeenkomst staat open voor transgender jongens, transgender meisjes en kinderen en jongeren die meer non-binair zijn. Of die het nog niet weten.

Wat voor soort bijeenkomsten organiseert Go?

Go organiseert ouderdagen, kinderdagen, jongerendagen en familiedagen.  Daarnaast organiseert Go scholenvoorlichting.

Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst van Go en behoor je tot de doelgroep, dan kun je worden uitgenodigd. Meld je aan bij het secretariaat van Go (zie contactgegevens hiernaast) en laat je op de mailinglijst zetten.

Agenda.

Contactgegevens.

Frequentie, dagen en tijden, locatie.

De frequentie van de bijeenkomsten is voor de meeste dagen (m.u.v. de familiedagen) tweemaal per jaar. Voor data en tijden: zie de agenda. Je moet je voor de dagen opgeven bij het secretariaat van Go (zie onder ‘contact’). De bijeenkomsten zijn op verschillende locaties in het land. De exacte locatie wordt in de uitnodigingsmail gemeld.

Contacttelefoon.

Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een gesprek, of dat een specifieke vraag hebt, of wat meer informatie wilt. Daarvoor heeft Go speciaal een contacttelefoon (06 53779385). Mogelijk wordt deze niet direct opgenomen, maar moet je inspreken. Je wordt dan teruggebeld.

Zoek je meer informatie?

Informatie over transgender kinderen is terug te vinden op onze pagina ‘Transitie‘, onder ‘kinderen en jongeren’. Hoera, een mensje! is een praktische leidraad voor ouders, te vinden op onze bestelpagina. Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op onze pagina ‘Wetenschap’, onder ‘kinderen en jongeren’. Ouders van volwassen transgender kinderen kunnen terecht bij ‘(H)Erkenning’.

Scholenvoorlichting.

Openheid en informatie kan veel bijdragen aan acceptatie door de omgeving. Go kan daarbij helpen door voorlichting op school te geven. Wil je hulp bij de coming out van je kind op school, of voorlichting voor de klas van je kind of voor het team van de school, stuur dan een mail naar scholenvoorlichting@transvisie.nl.

Kinderdagen.

Kinderdagen zijn voor transgender kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens de kinderdagen kunnen transgender kinderen kennismaken met andere transgender kinderen. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om te spelen of om met elkaar te praten. Ouders kunnen intussen met elkaar in gesprek gaan.

Jongerendagen.

Jongerendagen zijn voor transgender jongeren van 12 tot 18 jaar. Tijdens de jongerendagen kunnen transgender jongeren kennismaken met andere transgender jongeren. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om met elkaar te praten. Ouders kunnen ondertussen met elkaar in gesprek gaan.

Familiedagen.

Familiedagen zijn voor familieleden van transgender kinderen en jongeren, zoals: broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. In een ongedwongen sfeer kunnen aanwezigen met elkaar kennismaken en praten.

Ouderdagen.

Ouderdagen zijn speciaal voor ouders van transgender kinderen. Aan de hand van thema’s wordt met elkaar gepraat, bijvoorbeeld over school, omgeving, gerelateerde opvoedingsvragen of het medische traject. Soms nodigen we gastsprekers uit, zoals behandelaars of onderzoekers.