onderlingcontact_jongvolwassenen

Vanaf 6 november 2021 gelden er aangescherpte coronamaatregelen voor fysieke bijeenkomsten. Bekijk hier wat dit betekent voor de bijeenkomsten van Transvisie.

Ben je trans man, trans vrouw, genderqueer, non binair of misschien nog volop op zoek? De Jongvolwassenengroep is bedoeld voor elke jongvolwassene die op de een of andere manier met de eigen genderidentiteit bezig is en op zoek is naar andere jongvolwassenen die hetzelfde meemaken. In welk stadium van je zoektocht je je momenteel bevindt, maakt niet uit. Ook niet of je in behandeling bent (geweest) bij een behandelaar of dat nog van plan bent. Als richtlijn hanteren we een leeftijd tussen 18 en 30 jaar. Het is een open groep, dat wil zeggen dat iedereen welkom is, die tot de doelgroep behoort. Bij twijfel kun je ons altijd een mailtje sturen.

Belangrijk aan de groep is dat iedereen zich veilig voelt. Iedereen dient respectvol met elkaar om te gaan en alles wat besproken wordt tijdens een bijeenkomst moet binnen de groep blijven. Er is geen vraag raar of onderwerp taboe. Ook als je even niets wil zeggen, en liever luistert naar de verhalen en ervaringen van anderen, is daar alle ruimte voor. Samen maken we de groep.

Gemiddeld genomen komen er twintig tot dertig mensen. De groep heeft een wisselende samenstelling. Sommige mensen komen één keer kijken, anderen missen geen enkele bijeenkomst. Hierin ben je helemaal vrij. Je hoeft je van te voren niet aan te melden (behalve bij bijzondere activiteiten), dus voor ons blijft het ook altijd een verrassing hoeveel mensen we zullen ontmoeten.

Je kunt je inschrijven door ons een mail te sturen of je op de mailinglijst te zetten. Als je het fijn vindt om ook via de e-mail op de hoogte te worden gehouden kun je dat melden. We sturen steeds ruim een week voor de bijeenkomst een e-mail met meer informatie.

Frequentie Maandelijks
Wanneer 2e zaterdag van de maand
Tijden 14.00 – 17.00 uur, inloop 13.30 uur, napraten met drankje tot 18.00 uur (oneven maanden)
Locatie De Dansfabriek, Hildo Kropstraat 8, 3431CC, Nieuwegein

Als gevolg van Corona worden tot nader order geen fysieke bijeenkomsten binnen georganiseerd. Wel zijn er online bijeenkomsten of soms een activiteit buiten. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

Wij organiseren twee soorten bijeenkomsten:

  • In de oneven maanden komen we bij elkaar in de groepsruimte van Transvisie in de Niasstraat om een goed gesprek te voeren over een vooraf bepaald thema. Thema’s die al eens langs zijn geweest zijn: beeldvorming, omgaan met kritiek, de coming out en werk/stage. We wisselen ervaringen uit en luisteren naar elkaars verhaal. In de agenda vind je de thema’s voor de komende bijeenkomsten. Aanmelding is vereist voor de groepsgesprekken, het aantal deelnemers is beperkt tot 30.
  • In de even maanden gaan we met elkaar iets leuks doen, zoals een drankje drinken in een café, een bezoek brengen aan een bezienswaardigheid ergens in het land, een strandwandeling. Locatie en tijd kunnen afwijken van de oneven maanden. Houd de agenda op deze website in de gaten of meld je aan voor de mailinglijst. Aanmelding is niet verplicht voor deze activiteiten, er is meestal ook geen beperking van het aantal deelnemers.

We vragen de deelnemers regelmatig ideeën voor thema’s of activiteiten, dus we bepalen het programma samen met elkaar. De groepsgesprekken zijn altijd gratis. Aan de activiteiten kunnen kosten verbonden zijn.

De groep wordt begeleid door (ervarings-)deskundige, vrijwillige begeleiders.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Als je je wilt aanmelden voor onze mailinglijst kun je hier je gegevens invullen.

Achtergrondinformatie over het transgender zijn of de transitie is te vinden op onze pagina ‘Transitie‘.

E-mail jongvolwassenen@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
22