onderlingcontact_mannengroep

Goed nieuws:  De Mannengroep organiseert weer fysieke bijeenkomsten. Voor meer informatie klik hieronder op “Frequentie, dagen en tijden, locatie”

De Mannengroep is een open groep voor alle vrouw-naar-man transgender mensen vanaf 18 jaar. De mannen die de groep bezoeken zitten in verschillende stadia van omgaan met hun genderidentiteit. Er komen mannen die korter of langer rondlopen met een gevoel van twijfel over hun identiteit en die willen onderzoeken wat de juiste weg voor hun is. Er komen mannen die niet twijfelen en al sinds lange tijd weten dat zij de mannelijke identiteit hebben. Er komen mannen die ergens in het traject van hun transitie zitten en behandeld worden en er komen mannen die hun transitie al lang en breed achter de rug hebben. Je partner, een familielid of vriend/in is ook welkom bij de bijeenkomst (tenzij de groep te groot wordt), neem daarover vooraf even contact van e-mail op met de groepsleiding.

Heb je het gevoel dat je meer man bent dan vrouw, dan kun je terecht bij één van onze mannengroepen. Je ontmoet er mensen die hetzelfde ervaren als jij, die dezelfde gevoelens hebben en die vergelijkbare problemen tegenkomen. Je kunt jouw ervaringen delen met anderen en ervan leren, meer zelfbewust worden en steviger in je schoenen komen te staan. Ook kun je informatie krijgen over wat een transitie van vrouw naar man inhoudt. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

Op meerdere plaatsen in Nederland organiseert Transvisie gespreksgroepen waar transgender mannen terecht kunnen: in Nieuwegein (Mannengroep, Homogroep en Jongvolwassenengroep), in Groningen (Genderhome Groningen), in Enschede (Transgendercafé Enschede) en in Bergen op Zoom (BrabantseWalgroep). De informatie over deze groepen staat op de betreffende groepspagina. De informatie over de Mannengroep en de Homogroep staat hieronder.

Onder de Mannegroep valt een subgroep: de Veteranengroep. Deze groep wordt incidenteel of op verzoek georganiseerd. Voor mannen de transitie al een aantal jaren achter zich hebben, kan er incidenteel, op verzoek een Veteranenbijeenkomst worden georganiseerd. Zou je dat graag willen? Stuur dan een e-mail naar mannengroep@transvisie.nl

Frequentie Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer 4e zaterdag van de maand
Tijden 15.00 – 19.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur, thema van 15.00 – 17.00 uur
Locatie De Dansfabriek, Hildo Kropstraat 8, 3431CC Nieuwegein

De Mannengroep organiseert inmiddels weer fysieke bijeenkomsten (op een nieuwe locatie in verband met de covid-maatregelen). Kijk in de agenda of informeer bij de groep

In de bijeenkomsten worden groepsgesprekken, met een al dan niet vooraf aangekondigd thema, afgewisseld met gastsprekers, bijv. een plastisch chirurg of psycholoog.

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleiders.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Achtergrondinformatie over transgender zijn en transitie is te vinden op onze ‘Transitie‘.

E-mail mannengroep@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie  contactgegevens
16