Transcafé LVB

Omgangsregels.

Bij Transvisie willen we dat iedereen zich veilig en prettig voelt. Daarom maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken noemen we omgangsregels. De meeste van deze regels zijn de gewone regels die gelden in Nederland. Ze hebben allemaal te maken met respectvol met elkaar omgaan. Zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen.

Als je je respectloos gedraagt heeft dat gevolgen. Je wordt dan aangesproken of weggestuurd.

De omgangsregels gelden voor iedereen.

• Medewerkers

• Vrijwilligers

• Bezoekers van groepen

• Klanten

 

Hieronder staan de belangrijkste omgangsregels op een rijtje:

• Wees vriendelijk voor elkaar.

• Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

• Wat in de groepen of gesprekken naar voren komt is vertrouwelijk, je deelt het niet

met buitenstaanders

• Accepteer en respecteer de ander zoals die is.

• We zijn allemaal anders maar niemand is meer of minder dan de ander.

• Geef je eigen grenzen aan en respecteer de grenzen van de ander.

• Raak anderen alleen aan als zij dat willen. Als je het niet zeker weet, vraag dan

eerst toestemming.

• Als je iemand aardig of leuk vindt en je wilt dat diegene dat weet, zeg dat dan.

• Je hoeft geen antwoord te geven als je een vraag niet wilt beantwoorden. Zeg dan

iets als ‘hier geef ik liever geen antwoord op.’

• Vind je iets vervelend of heb je ergens last van, vertel dit dan aan een

groepsbegeleider of de coördinator van de bijeenkomst.

• Groepsbegeleiders en vrijwilligers zijn er om je te begeleiden. Dat doen ze volgens

de afspraken die ze hierover gemaakt hebben met Transvisie. Zij nemen

bijvoorbeeld geen cadeaus aan.

 

Heb je een vraag over deze omgangsregels? Stel deze dan via E-mail aan: transcafe-LVB@transvisie.nl Of bel op dinsdag en donderdag naar 0619609740. Download de omgangsregels als pdf omgangsregels-2021-transcafe-lvb.