onderlingcontact_jongeren

Vanaf 6 november 2021 gelden er aangescherpte coronamaatregelen voor fysieke bijeenkomsten. Bekijk hier wat dit betekent voor de bijeenkomsten van Transvisie.

Go organiseert twee jongerenmiddagen per jaar. Op de pagina van Genderkind en ouders staan de andere activiteiten van Go, zoals bijvoorbeeld de familiedag waar jongeren uiteraard ook welkom zijn.

Heb je het gevoel, meer meisje te zijn dan jongen? Of meer jongen dan meisje? Of misschien weet je het gewoon nog niet zo. Misschien voel je je zowel jongen als meisje, of misschien wel geen van beide. Dan kun je terecht op onze jongerendag. Daar ontmoet je jongeren die hetzelfde ervaren als jij, die dezelfde gevoelen hebben.

Een jongerendag is voor  transgender jongeren van 12 tot 18 jaar. Tijdens de dag kunnen deze jongeren elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en gezellig een dag samenzijn. De bijeenkomst staat open voor transgender jongens, transgender meisjes en jongeren die meer non-binair zijn.

Er worden twee jongerenmiddagen per jaar georganiseerd, meestal voor de zomer en in het najaar. Exacte dagen en tijden staan in de agenda. De bijeenkomsten zijn in principe open, welkom is iedereen voor wie deze bijeenkomsten zijn bedoeld. Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst en behoor je tot de doelgroep, dan kun je worden uitgenodigd. Meld je aan bij het secretariaat van Go (zie onder ‘contact’) en laat je op de mailinglijst zetten. De exacte locatie ontvang je in de uitnodigingsmail.

Als gevolg van Corona worden tijdelijk de live bijeenkomsten niet of anders georganiseerd. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

De bijeenkomsten worden begeleid door ervaringsdeskundige, ouders van transgender kinderen of jongeren.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Informatie over transgender jongeren is terug te vinden op onze pagina ‘Transitie‘, onder ‘kinderen en jongeren’. Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op onze pagina ‘Wetenschap’, onder kinderen en jongeren. Ouders van volwassen transgender jongeren kunnen terecht bij ‘(H)Erkenning’.

Transgender jongeren vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar kunnen eventueel voor psychologische ondersteuning terecht bij verschillende organisaties, zie onze pagina behandelaars. Bij deze organisaties zitten gespecialiseerde professionele hulpverleners die in het kader van de GGZ zorg of in het kader van medische behandeling transgender jongeren kunnen bijstaan. Voor meer informatie over behandelaars kun je ook contact opnemen met het het algemene nummer van Transvisie.

E-mail go@transvisie.nl
Contact telefoon Go 06 53779385
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
16