Onderzoek: The framing of trans healthcare in the media

Marion Wasserbaum is onderzoeker bij het platform diversiteit in geslacht en gender van het RadboudUMC. Zij onderzoekt onder andere wat de Nederlandse media schrijven over transzorg.

Hierbij heeft ze gekeken naar alle berichten die in kranten verschenen toen het RadboudUMC bekend maakte dat ze een gendercentrum zou starten. Tussen herfst 2019 en voorjaar 2021 heeft zij 59 artikelen over dit onderwerp gevonden en onderzocht.

Het uitgangspunt van het onderzoek is: de media toont niet ‘de werkelijkheid’ maar een beeld van de werkelijkheid vanuit een bepaald perspectief. Dit betekent dat sommige gegevens meer aandacht krijgen dan andere. Dit zie je in de berichten over transzorg bij het RadboudUMC op de volgende manier.

Media - door Suzy HazelwoodHet gaat meestal over artsen en wachtlijsten

Als er in de krant personen worden geciteerd over de transzorg in de nieuwe kliniek, dan zijn dat meestal artsen, en daarna psychologen. Transpersonen zelf worden maar in 7 van de 59 artikelen geciteerd en belangenorganisaties voor transpersonen 3 keer.

Krantenberichten richten zich vooral op de medische kant van de transzorg, terwijl het RadboudUMC bij het opzetten van hun centrum duidelijk heeft gemaakt dat alle partijen die daar in de transzorg samenwerken even belangrijk zijn en de medische kant niet zwaarder telt dan de psychologische begeleiding of het welzijn van transpersonen.

De wachtlijsten waren het belangrijkste onderwerp in de berichten. Vaak ging het over de psychologische invloed van de lange wachtlijsten op transpersonen. Sommige artikelen gingen ook in op de toename in aanmeldingen en noemden daarvoor verklaringen als: grotere sociale acceptatie van transpersonen dan vroeger en minder taboe op transzorg. Het RadboudUMC werd vooral neergezet als een geschikte plek om een nieuw gendercentrum te starten omdat er in de wijde omgeving geen ander academisch gendercentrum is.

Hardnekkige aannames
Als laatste heeft Marion ook gekeken naar onjuiste ideeën in de artikelen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Toenemende vraag naar transgenderzorg zou komen omdat het een modeverschijnsel is en jongeren daarin invloed op elkaar hebben. Dit idee hoor je ook in andere landen.
  • Kinderen die behandeld worden krijgen meteen operaties.
  • Kinderen zijn te jong en hebben te weinig levenservaring om echt te kunnen weten wat ze willen en wie ze zijn.
  • De behandeling van kinderen en jongeren is alleen medisch gericht is en snel en gemakkelijk verloopt.

De uiteindelijke bedoeling is dat als dit onderzoek af is dit antwoorden kan geven op grotere vragen, zoals hoe het beeld dat media geeft van transzorg invloed heeft op de publieke opinie. En hoe de artikelen in Nederlandse media eruitzien wat betreft onderwerp, tekst en beeldmateriaal in vergelijking met artikelen in buitenlandse media.