Laat de tekst voorlezen
Getting your Trinity Audio player ready...

Ongefundeerde kritiek op zorg voor transgender jongeren

De zorg aan transgender jongeren staat al enkele jaren onder maatschappelijke en politieke druk. Recente gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk versterken deze negatieve ontwikkeling ook in ons land. In Nederland loopt noodzakelijke zorg voor deze groep gevaar.

Als Transvisie vinden wij het belangrijk dat feiten, en niet emoties, de basis moeten vormen voor een oordeel over de inhoud van deze zorg.

Zijn zorgverleners voldoende voorzichtig en terughoudend?

Ja, de medische zorg aan transgender jongeren in Nederland wordt alleen geleverd door gespecialiseerde academische centra. Zij doen altijd een uitgebreide en zorgvuldige evaluatie met eventueel een advies over medicatie. Uiteindelijk is het een gezamenlijke beslissing van de ouders/verzorgers, het behandelteam en natuurlijk de jongere of een medische behandeling wordt gestart.

Wat doen puberteitsremmers?

Puberteitsremmers vertragen de lichamelijke ontwikkeling van een kind in de puberteit naar man of vrouw. Dit is omkeerbaar en zorgt ervoor dat de jongere meer rust en tijd krijgt om na te denken over of behandelingen met meer blijvende veranderingen aan het lichaam nodig zijn. Er is ruim twintig jaar ervaring met puberteitsremmers en in die tijd is er veel onderzoek naar gedaan.

Dit wetenschappelijk onderzoek wordt volop voortgezet, met als doel steeds betere afwegingen te kunnen maken over de behandeling. Het argument dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze behandeling is pertinent onjuist.

De behandeling van een jongere verschilt van die van een meerderjarige die een medische transitie wil ondergaan. Juist door de jonge leeftijd is het bieden van zorg aan deze groep een langdurig, meerjarig, delicaat proces. Waarbij voortdurend rekening wordt gehouden met het welzijn van de jongere en de mogelijkheid tot omkeerbaarheid zoveel mogelijk wordt opengelaten.

Het belang van de jongere is leidend en correcte informatie over voor- en nadelen van een behandeling, zowel aan jongere als aan ouders/verzorgers, is van belang om tot een juiste afweging te kunnen komen. Ongefundeerde verdachtmakingen dat de effecten van puberteitsremmers onvoldoende bekend zijn, bemoeilijken deze besluitvorming onnodig.

Wat zijn de gevolgen van deze negatieve aandacht?

Ouders van transgender jongeren maken zich toenemend zorgen over de mogelijkheden om de juiste zorg te krijgen voor hun kind. Deze bezorgdheid komt nog boven op de frustratie door de jarenlange wachtlijsten, zowel in de medische als geestelijke transgenderzorg.

“Kan het zo zijn dat binnenkort ons kind geen medicatie meer mag krijgen, doordat het wordt verboden?”

Worden psychologen en artsen zo onder druk gezet dat ze hierdoor geen medicatie durven voor te schrijven?”  

Met deze vragen zoeken ouders van transgender kinderen ons op. Ouders die zien hoe hun kinderen intens lijden onder o.a. hevige depressies ten gevolge van hun genderdysforie. Helaas kunnen wij hen niet geruststellen, wij delen immers ook deze zorgen.

Al jarenlang proberen wij weerwoord te bieden op de voortdurende desinformatie die online en via diverse landelijke media wordt verspreid over deze specifieke zorg. Juist rond dit onderwerp, waar concrete feiten en zorgvuldigheid een vereiste zijn, wordt onnadenkend omgegaan met feiten vermengd met fictie. Helaas zien wij ook dat deze desinformatie in de Nederlandse politiek regelmatig voor waarheid wordt aangezien.

Vaak wordt gesteld dat we meer terughoudend moeten zijn met bieden van deze noodzakelijke zorg. In werkelijkheid is simpelweg ‘nee’ zeggen geen neutrale keuze. Het inperken of mogelijk zelfs ontzeggen van transgenderzorg aan jongeren zou een onnoemelijke hoeveelheid lijden veroorzaken en een nog grotere druk op de reguliere GGZ.

Vanuit Transvisie zullen wij ons de komende tijd richten op politiek Den Haag.
Wij zullen de volksvertegenwoordigers blijven uitnodigen om in gesprek te gaan over de zorg aan transgender jongeren. Ook roepen wij op geen politiek te bedrijven op basis van onjuiste of incomplete informatie. Deze groep jongeren heeft goede zorg nodig en die krijgen ze nu. Voorkom dat deze zorg hun wordt afgenomen!