Ons bezoek aan de EPATH in Ierland.

Eens in de 2 jaar wordt de EPATH gehouden, het Europese congres over de transgenderzorg. Dit jaar in Ierland, het land in Europa dat volgens de criteria van de TGEU de laagste score haalt op gebied van transgenderzorg! (De TGEU is de Europese belangenorganisatie voor transpersonen) Corine van Dun en Carien van Rijn reisden namens Transvisie naar Ierland af om te horen wat er voor nieuwe ontwikkelingen zijn op gebied van transgender zorg.

Belangrijk onderwerp was de Standards of Care 8 (SoC 8), die eind 2022 uitkwam. Hierin wordt beschreven hoe goede transgenderzorg er uit moet zien. De daarin geformuleerde adviezen zijn tot stand gekomen via objectieve criteria en kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek. Dit is aangevuld met input van vele professionals van over de hele wereld. Het is een proces geweest van jaren. Transgenderzorg is geen experimentele zorg, het is gewone zorg met goed onderbouwde resultaten. Deze constatering is van extra belang nu er regelmatig opiniestukken verschijnen met anti-trans sentimenten.

Er is in meerdere sessies gesproken over de toenemende invloed van de anti-trans beweging, die in veel Europese landen leidt tot toenemende discriminatie en moeilijker toegang tot zorg. Ook op de conferentie zelf merkten we hoe zorgverleners onder druk worden gezet! Zweedse reporters drongen binnen en vielen de Zweedse deelnemers lastig. Gelukkig was er een veiligheidsplan dat goed heeft gewerkt, zodat de journalisten snel het conferentiecentrum hebben verlaten.

In de SoC8 is voor het eerst een apart hoofdstuk over non-binaire personen geschreven. Er is bij non-binaire mensen nog weinig bekend over de lange termijn tevredenheid over hun behandeling en dat maakt dat behandelaars extra zorgvuldig zijn in hun indicatiestellingen.

Zoals jullie weten zijn er heftige maatschappelijke discussies over puberteitstremmers en de zorg aan adolescenten. Daarom bezochten Corine en Carien meerdere sessies over de behandeling van adolescenten. In de huidige SoC staan geen minimumleeftijden meer genoemd voor hormoonbehandelingen en operaties. Een belangrijk criterium om te kunnen starten is of de jongere in staat is tot informed consent en niet de kalenderleeftijd. Betekent dat dat behandelaars vanaf daadwerkelijk de vrijheid voelen om de eerder vastgestelde leeftijdsgrenzen te laten varen? Dat moeten we nog afwachten.

Heel leuk was het om te zien hoe ervaringsdeskundigen in toenemende mate gezien worden als essentieel onderdeel van genderteam of onderzoeksteam. Een voorbeeld dichtbij huis: Annabel Markesteijn is vrijwilliger bij Transvisie, maar ook voorzitter van de Genderraad van het Radboud Ziekenhuis. Het genderteam van het Radboud gaf haar een podium om te spreken over hun multidisciplinaire zorg en patiëntgerichte aanpak.

Er waren heel veel zorgprofessionals uit Nederland aanwezig. Corine en Carien hebben in de pauzes intensief en in een open sfeer met hen van gedachten gewisseld. Wij constateren dat de genderzorg in Nederland op een hoog niveau staat. En dat er vol enthousiasme gewerkt wordt aan onderzoek om te komen tot verdere verbetering. Corine en Carien blijven aan de slag (samen met vele anderen) om vanuit het patiënten perspectief te komen tot verbeteringen. De kennis die we op de EPATH hebben opgedaan zal ons daarbij zeker helpen.