Opnieuw aanwijzingen biologische component genderincongruentie

De medische faculteit van de universiteit van Georgia heeft samen met de Augusta Universiteit in Georgia onderzoek gedaan naar mogelijke biologische oorzaken van gender incongruentie.

Bekend is dat tijdens de zwangerschap onder invloed van o.a. oestrogeen de hersenen van de foetus vermannelijken of vervrouwelijken.  Bij dit onderzoek in Georgia werden 19 afwijkende genen gevonden die verantwoordelijk zijn voor veranderingen in de gevoeligheid van de hersenen van het ongeboren kind voor oestrogeen. De wetenschappers zijn nog voorzichtig met het trekken van conclusies. Zij geven aan dat de afwijkingen van de 19 genen een indicatie kunnen zijn dat genderincongruentie een biologische oorzaak heeft.

In het artikel “Gene variants provide insight into brain, body incongruence in transgender”  van de August Universiteit word uitgebreid in gegaan op dit onderzoek.

Eerder onderzoek gaf ook al aanwijzingen dat er veranderingen zijn in de hersenen van transgender personen waardoor de hersenen overeenkomen met de gender die zij ervaren.

Voorbeelden van eerder vergelijkbaar onderzoek in België, Brazilië en Nederland zijn:

  1. Transgender kids’ brains resemble their gender identity, not their biological sex
  2. Structural Brain Differences for Transgender People
  3. Coming of Age: Gender Identity, Sex Hormones & the Developing Brain