Onze organisatie

Het ontstaan van Transvisie

Transvisie zet zich in voor alle mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is formeel een patiënten belangenorganisatie. Transvisie heeft als rechtsvorm een stichting, met een bestuur en statuten en ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt Transvisie donaties en giften en heeft inkomsten uit de verkoop van producten en diensten.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Transvisie komt voort uit de werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie die viel onder de Landelijke Vereniging Humanitas. In 2010 heeft Humanitas besloten deze werkgroep niet langer te ondersteunen. De werkzaamheden van deze werkgroep zijn voortgezet door twee verschillende, zelfstandige opererende organisaties: Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie en Transvisie zorg (ggz-instelling thans onderdeel van de Parnassia groep).

Andere bekeken ook deze pagina's

Deze pagina is op 8 februari 2024 bewerkt.