header_transpride_vlag

Je kunt Transvisie op meerdere manieren steunen. Je kunt je als vrijwilliger inzetten voor Transvisie. Zie onze ‘vacatures‘. Je kunt ons financieel steunen door te doneren, te schenken, geld aan Transvisie na te laten of als sponsor op te treden. Je kunt ons ook fysiek steunen door je expertise in te zetten.

Transvisie krijgt als patiëntenorganisatie subsidie van de overheid. Daarvoor geldt de voorwaarde dat Transvisie zelf minimaal honderd donateurs heeft, die jaarlijks ten minste €25 doneren. Donateurs zijn dus onontbeerlijk voor het voortbestaan van Transvisie, enerzijds vanwege de subsidie en anderzijds door de donateursbijdragen. Transvisie streeft naar tenminste 300 donateurs, zodat de organisatie een stevige basis heeft.

Waarom zou ik donateur bij Transvisie worden ?

Ben je transgender, familielid van een transgender of anderzijds betrokken, dan heb je belang bij een goede organisatie, die voor je belangen opkomt, waar je anderen kunt ontmoeten en die je de meest up-to-date informatie geeft. Alles wat Transvisie doet wordt gerealiseerd door een grote groep vrijwilligers die zelf transgender zijn of dicht bij de transgenders staan. Zij zijn ervaringsdeskundig, hebben hetzelfde meegemaakt als jij, en willen hun ervaring graag met je delen, zodat je er niet alleen voor staat! Door donateur te worden zorg je ervoor dat we dit werk kunnen blijven doen. Wij doen iets voor jou, doe jij iets voor ons?

Hoe besteedt Transvisie jouw geld ?

Transvisie besteedt de donaties in aanvulling op de overheidssubsidie voor het uitvoeren van haar taken.

Hoeveel kan ik doneren ?

Een jaarlijkse bijdrage van minimaal €25 telt mee voor de voorwaarde voor de overheidssubsidie, daarmee help je ons dus dubbel. Ieder ander bedrag, eenmalig of per jaar, is natuurlijk ook welkom.

Hoe kan ik vaste donateur worden ?

Wil je vaste donateur te worden? Vul het donateursformulier in. Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen, zie contactgegevens. Op verzoek sturen we je een folder toe. Deze kun je invullen en per post of e-mail terugsturen.

Kan ik ook eenmalig doneren ?

Ja, wij zijn erg blij met alle donaties die binnenkomen. Je kunt een bedrag naar keuze overmaken naar Stichting Transvisie, rekeningnummer NL 43 RABO 0121 6921 83, onder vermelding van de de mededeling ‘eenmalige donatie’.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de donatie ?

Een aantal zorgverzekeraars betaalt (een deel van) een ‘lidmaatschap van een patiëntenvereniging’. Is dat bij jouw zorgverzekering het geval en ben je transgender of familie van en donateur van Transvisie, vraag dan de ‘verklaring van donateurschap’ bij ons aan, zie contactgegevens, zodat je dit kunt aantonen aan de zorgverzekeraar. Lees ook informatie over dit onderwerp op onze pagina Besturing en bestuur, tabblad ANBI.

Kan ik de donatie aftrekken van de inkomstenbelasting ?

Transvisie heeft een ANBI status. Jouw donatie (éénmalige gift of periodieke gift) is hierdoor aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Er bestaan twee soorten giften: ‘gewone giften’ en ‘periodieke giften’.

  • Gewone giften en donaties kunnen worden afgetrokken bij de inkomsten belasting. Hiervoor geldt een drempel en een maximum per jaar.
  • Periodieke giften en donaties (met onderhandse schenkingsakte) kunnen worden afgetrokken bij de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden geen drempels of maxima.
    Een periodieke gift is aftrekbaar als je een schriftelijke overeenkomst aangaat met Transvisie of de gift vastlegt in een notariële akte. Looptijd moet 5 jaar zijn ook het bedrag per jaar moet zijn genoemd. Het bedrag dat je schenkt komt volledig ten goede aan Transvisie. Transvisie hoeft geen schenkingsrecht te betalen over bedragen die haar geschonken worden in het kader van het algemeen belang. De belastingdienst heeft hiervoor informatie en een formulier opgesteld. E.e.a. geldt ook voor giften in natura.

Wat krijg ik als donateur ?

Als donateur ontvang je:

  • enkele keren per jaar een nieuwsbrief per e-mail
  • het jaarplan en het jaarverslag
  • een uitnodiging voor het bijwonen van een donateursbijeenkomst, (in de loop van het eerste kwartaal). Tijdens deze bijeenkomst kun je je stem als donateur laten horen, vragen stellen en voorstellen doen.

Help helpen, word donateur !!

Voor financiering is Transvisie grotendeels aangewezen op externe bronnen. Naast de subsidie van de overheid is Transvisie in toenemende mate afhankelijk van donateurs en private organisaties d.m.v. sponsoring. Heb je een bedrijf en wil je Transvisie sponseren, neem dan contact op met onze voorzitter.

Transvisie streeft ernaar om transgender mensen te steunen en te ondersteunen door kennis over dit onderwerp te vergroten en te verspreiden, door onderlinge contacten en door het behartigen van belangen van transgender mensen. Voor de financiering van alle activiteiten van Transvisie zijn wij afhankelijk van de subsidie van VWS, donaties en schenkingen. Je kunt meehelpen door Transvisie in je testament op te nemen. Zo help je ons ons werk voort te zetten.

Om Transvisie iets te kunnen nalaten, moet je Transvisie in je testament opnemen. Een testament wordt opgesteld door een notaris. In een testament bepaal je wat er na jouw dood gebeurt met jouw geld en bezittingen. Je kunt bij een notaris meer informatie krijgen over nalaten.

Een ANBI instelling hoeft geen successierecht te betalen over erfenissen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Omdat Transvisie een ANBI status heeft, is zij volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daarmee is het deel van jouw nalatenschap aan Transvisie voor 100% inzetbaar.

Transvisie wordt door de Belastingdienst nooit aansprakelijk gesteld voor eventuele resterende schulden in jouw nalatenschap. Je hoeft je daarover dus geen zorgen te maken. Het is in de wet geregeld dat goede doelen met een ANBI-status een nalatenschap ‘beneficiair’ moeten aanvaarden. Dit betekent dat het goede doel niet aansprakelijk is voor een eventuele negatieve nalatenschap, maar wel gerechtigd is tot een positief saldo. Dat geeft jou de zekerheid dat je Transvisie geen schulden nalaat.

Heb je bepaalde expertise als bedrijf of als persoon en denk je dat je daarmee Transvisie verder kunt helpen? Wil je die voor ons inzetten? Neem dan contact op met onze voorzitter. Omdat wij een organisatie zijn die geheel met vrijwilligers werkt, ontbreekt het ons wel eens aan specifieke expertise.

Help helpen, word donateur !!