Over ons

Het ontstaan van Transvisie

Transvisie zet zich in voor alle mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is formeel een patiënten belangenorganisatie. Transvisie heeft als rechtsvorm een stichting, met een bestuur en statuten en ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt Transvisie donaties en giften en heeft inkomsten uit de verkoop van producten en diensten.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Transvisie komt voort uit de werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie die viel onder de Landelijke Vereniging Humanitas. In 2010 heeft Humanitas besloten deze werkgroep niet langer te ondersteunen. De werkzaamheden van deze werkgroep zijn voortgezet door twee verschillende, zelfstandige opererende organisaties: Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie en Transvisie zorg (ggz-instelling thans onderdeel van de Parnassia groep).

Onze organisatie in cijfers

130 vrijwilligers

12 contactgroepen

30.000 maandelijke website bezoekers

2735 Facebook volgers

Ruim 1000 jeugd bezoekers

Non-profit

Onze naam

Er zijn twee organisaties binnen het vakgebied van transgender mensen met de naam ‘Transvisie’ te weten: ‘Transvisie’ en ‘Transvisie Zorg’. Voor veel mensen is dat onduidelijk. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze organisaties? Beide organisaties hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en komen voort uit dezelfde organisatie. Vanaf 2010 zijn deze organisaties, zelfstandig, ieder een andere richting ingeslagen en andere taken gaan uitvoeren. De gemeenschappelijkheid zit hem nu nog in de doelgroep, de genderidentiteit en de naam.

Transvisie: dé patiëntenorganisatie voor en door transgender mensen, die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is geen hulpverlenende instantie, maar werkt alleen met vrijwilligers.

Transvisie Zorg: een GGZ-organisatie die onderdeel uitmaakt van de Parnassia groep en die psychologische en psychosociale hulpverlening en zorg biedt aan volwassenen (PsyQ) en kinderen (Youz) met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Transvisie komt voort uit de werkgroep Transseksualiteit en Genderdysforie die viel onder de Landelijke Vereniging Humanitas. In 2010 heeft Humanitas besloten deze werkgroep niet langer te ondersteunen. De werkzaamheden van deze werkgroep zijn voortgezet door twee verschillende, zelfstandige opererende organisaties: Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie en Transvisie zorg (ggz-instelling thans onderdeel van de Parnassia groep).

Onze visie, missie, kernwaarden, idealen en doelen

Visie: Wij streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met vragen rondom hun genderidentiteit een volwaardige plaats innemen.

 

Kernwaarden: In ons handelen en communiceren moeten onze kernwaarden, objectief – deskundig – betrokken – zorgvuldig – laagdrempelig – veilig herkenbaar zijn. Het bestuur van Transvisie is hierop aan te spreken.

Idealen: Wij streven ernaar dat het in de nabije toekomst vanzelfsprekend is dat:

  • ieder mens de ruimte heeft om de eigen genderidentiteit te onderzoeken en daar op eigen wijze, bij alle maatschappelijke activiteiten, uiting aan te geven;
  • iedere transgender toegang heeft tot de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door een zorgverlener met de vereiste deskundigheid;
  • iedere transgender zelfbeschikkingsrecht heeft en dus, in overleg met betrokken zorgverleners, zelf aard en mate van de behandeling kan bepalen.

Het bestuur van Transvisie heeft haar idealen en doelen voor de komende periode opgenomen in de visie-2018-2048.

Andere bekeken ook deze pagina's

Deze pagina is op 22 april 2024 bewerkt.