Transvisie is een belangenorganisatie, die zich vooral richt op de zorg aan transgender mensen, volwassenen, jongeren en kinderen.
We zijn er voor trans mannen, trans vrouwen en non binaire personen. Maar ook voor de partners, ouders en andere familieleden van deze mensen. Transvisie zorgt voor:

Transvisie organiseert onderling contact (bijeenkomsten en een-op-een contact) om elkaar te ondersteunen en te helpen. We hebben verschillende groepen voor vrouwen, mannen, non binaire mensen, ouders, partners, kinderen en jongeren. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers, die zelf te maken hebben, of hebben gehad met alle vormen van transgenderzijn. De bijeenkomsten zijn voor alle transgender mensen, genderzoekers, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit. Een-op-een contact is er in verschillende vormen: via telefoon of e-mail, via een individueel gesprek of via bezoek in het ziekenhuis. Voor meer informatie klik op de button.

Transvisie geeft informatie over alle vormen van transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen. Informatie wordt verstrekt via:

Op verzoek kunnen ervaringsdeskundige vrijwilligers voorlichting geven op locatie. We onderscheiden daarin:

Voorlichting bij het basis- en voortgezet onderwijs: bv. bij de coming out van een transgender kind of jongere. Deze voorlichting wordt gegeven door ervaringsdeskundige ouders. Een verzoek om voorlichting op een school kan worden gemaild. Klik op de button.

Algemene voorlichting bij opleidingen, instellingen of organisaties: bv. om meer kennis te krijgen van transgender en non binaire mensen. Deze wordt verzorgd door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Een verzoek om voorlichting kan worden gemaild. Klik op de button.

Hoe werkt het als je voorlichting wilt aanvragen?

 • Je mailt de betreffende coördinator tijdig met het verzoek voorlichting te geven.
 • Deze coördinator neemt contact op met de aanvrager om te horen wat de specifieke wensen en vragen zijn.
 • De coördinator maakt een match met een van de vrijwilligers uit de poule voorlichters.
 • Deze vrijwilliger neemt contact op met de betreffende organisatie om de voorlichting verder vorm te geven.
 • Als Transvisie niet kan voldoen aan het verzoek om voorlichting te geven, wordt dit tijdig gecommuniceerd.
 • Aan het geven van voorlichting zijn kosten verbonden:
  • bij voorlichting op scholen wordt de aanvrager gevraagd de reiskosten van de voorlichter te vergoeden;
  • bij de coming out van een kind wordt de aanvrager gevraagd de reiskosten van de voorlichter te vergoeden;
  • een maatschappelijke (niet commerciële) organisatie waarom betaalt € 50,- per dagdeel, plus de reiskosten van de voorlichter; hieronder valt ok de algemene voorlichting op scholen;
  • een commerciële organisatie en een professionele zorginstelling betaalt € 100,- per dagdeel, plus de reiskosten van de voorlichter;
  • de te betalen bijdrage kan hoger zijn indien een specifieke invulling van de voorlichting, ofwel maatwerk wordt gevraagd.

Transvisie komt op voor de belangen van de transgender en non binaire mensen, als dat noodzakelijk of wenselijk is. Transvisie overlegt regelmatig met genderteams en andere behandelaars, zorgverzekeraars, ministerie en andere beleidsmakers bij de overheid, toezichthoudende instanties en zusterorganisaties. Zie ook onder ‘belangenbehartiging‘.