Oud Stepwork cliënten voelen zich somber en niet goed geïnformeerd.

Uit onderzoek in opdracht van Transvisie blijkt dat bij vele oud Stepwork cliënten somberheid en depressieve klachten zijn toegenomen sinds het faillissement in september 2021. Ook weten veel oud cliënten niet waar ze nu staan op de wachtlijst. Zij geven aan behoefte te hebben aan concrete informatie en steun. Zo’n 20% heeft zich (nog) niet ingeschreven bij een andere zorgaanbieder.

Let op: op 29 april 2023 hebben wij een update gedeeld over onze eerdere berichten rondom zorgaanbieder GenderHealthcare. Zie dit bericht hier: https://transvisie.nl/update-na-eerdere-berichtgeving-over-zorgaanbieder-genderhealthcare/

Transvisie gaf economisch onderzoeksbureau Impuls Economen de opdracht onder oud Stepwork cliënten te onderzoeken welk effect het faillissement heeft op de mentale gezondheid. Het onderzoek dat in december en januari is uitgevoerd leverde zorgelijke cijfers op. Er waren 127 deelnemers. Driekwart van de deelnemers op de wachtlijst heeft klachten van angst en somberheid. Bij twee derde van hen zijn de klachten toegenomen sinds het faillissement.

In september 2021 ging transgender zorgaanbieder Stepwork failliet. Na het faillissement nam GenderHealthcare de zorg en wachtlijst van Stepwork over. Uit ons onderzoek blijkt minder dan de helft van de oud-cliënten (45%) GHC als een goed alternatief te zien van hun vorige zorgaanbieder Stepwork. Vele vragen zich af of deze nieuwe zorgaanbieder wel te vertrouwen is en capabel is de door hen beloofde zorg aan te bieden. Ook kunnen velen zich onvoldoende verdiepen in deze nieuwe zorgaanbieder door een gebrek aan openbare informatie vanuit GHC.

Uit ons onderzoek kan worden opgemaakt dat veel oud-cliënten niet weten of ze nu op de wachtlijst staan en waar. Dit geldt niet alleen voor de wachtlijst van GHC maar ook die van andere zorgaanbieders. Er is een grote behoefte aan psychologische ondersteuning en begeleiding. En aan feitelijke informatie: wanneer ben ik aan de beurt en waar kan ik terecht? De onzekerheid over hoelang het duurt bij een andere zorgaanbieder en de vergoeding van zorg versterkt het radeloze gevoel.

Bijna 20% van de mensen die op de oorspronkelijke wachtlijst van Stepwork stonden hebben zich (nog) niet ingeschreven bij een andere zorgaanbieder. Dit ondanks de belofte van andere zorgaanbieders dat dit mogelijk was met behoud van hun plek op de wachtlijst. Het contact dat vele hebben gehad na het faillissement met hun zorgverzekeraar werd door minder dan de helft als positief ervaren.

Transvisie vormt voor veel deelnemers een goede informatiebron. Er is waardering voor het perspectief dat Transvisie biedt door informatievoorziening over de situatie bij Stepwork en GHC, en over het handelingsperspectief voor cliënten van het vroegere Stepwork. Deelnemers benadrukken dat het belangrijk is dat Transvisie de problematiek in de transgenderzorg blijven aankaarten bij politici en beleidsmakers.

De onderzoekers waren erg onder de indruk van de heftige verhalen die de deelnemers met hen deelden. Dat de toegankelijkheid van de zorg snel moet worden verbeterd wordt door dit onderzoek alleen maar versterkt. Dit onderzoek geeft waardevolle informatie over hoe het de oud-cliënten van Stepwork vergaat, hoe zij verder willen gaan, wat hun informatiebehoefte is en hoe zij betrokken partijen waarderen. Het onderzoek van Impuls Economen kent een verwachte zorgelijke conclusie: De problemen onder transgender personen zijn groot, en zij hebben meer en betere informatie en steun nodig. .

Bekijk het volledige rapport hier

Voetnoot:
Transvisie heeft naar aanleiding van het faillissement van Stepwork Transgenderzorg via Impuls Economen een enquête laten verspreiden met als doelgroep de toenmalige cliënten van Stepwork en mensen op de wachtlijst van deze zorgaanbieder. Op basis van 127 respondenten hebben wij een globaal beeld gevormd hoe het nu met deze doelgroep gaat. Zie het rapport voor broninformatie.

Lees dit persbericht als PDF