Kenniscentrum

Ouders van

Als ouder van een transgender kind loop je regelmatig tegen vragen of specifieke situaties aan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de nieuwe naam van je kind en hoe neem je de school mee in de sociale transitie van je kind? Gelukkig hoef je niet al deze vragen zelf te beantwoorden. Op deze pagina hebben wij alle meest voorkomende vragen of situaties voor je verzameld en geprobeerd te beantwoorden.

Thema's

School en onderwijs

Wat vertel ik op school?

Wat is transgender?

Het woord ‘transgender’ wordt op twee manieren gebruikt:

  1. als paraplubegrip, voor een breed scala aan genderidentiteiten en genderexpressies.. Het wordt gebruikt voor iedereen (kinderen, jongeren en volwassenen), die zich niet, of in mindere mate identificeert met het geslacht dat bij geboorte is toegekend;
  2. in engere zin, voor mensen die een gehele of gedeeltelijke transitie naar het andere geslacht nastreven of hebben ondergaan.

Transgender kinderen hebben vragen over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren jongen of meisje niet het gevoel een jongen of een meisje te zijn. De mismatch tussen beleefde genderidentiteit en het biologische geslacht wordt ook wel genderincongruentie of genderdysforie genoemd.

Genderincongruentie ofwel een verschil tussen de genderidentiteit en het biologische geslacht van een kind gaat niet over seksuele voorkeur. Het gaat om een langdurig en diep gevoeld niet passen bij het geboortegeslacht. De seksuele voorkeur kan net als bij mensen bij wie hun genderidentiteit overeen komt met het biologische geslacht variëren naar alle verschijningsvormen, zoals hetro-, bi-, homoseksueel).

Bespreken van genderidentiteit.

Ouders, maar ook leerkrachten op school en professionals zouden aan alle kinderen veel vaker vragen moeten stellen over hun genderidentiteit. Hoe ze zich voelen en of ze daar blij mee zijn. Veelal wordt over dit onderwerp alleen gesproken als ouders ander gedrag menen te zien.

Persoonlijke verhalen

Op de pagina ‘persoonlijke verhalen’ staan persoonlijke verhalen van transgender kinderen en jongeren of van hun ouders, soms direct aangeleverd, soms door verwijzing naar een artikel. Transvisie heeft geen inhoudelijke mening over deze verhalen.

Wil je zelf je verhaal delen, stuur het dan aan redactie@transvisie.nl. De redactie bepaalt of een verhaal geplaatst wordt.

Genderkind en ouders.

Misschien maak je je wel zorgen over je kind en de toekomst van je kind. Over wat moet je doen en wat moet je niet doen. Het kan fijn zijn om hierover met anderen, die weten wat je ervaart, van gedachten te wisselen.

Genderkind en ouders (Go) is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om deze transgender kinderen beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden.

Andere onderwerpen binnen dit thema.

Informatie

Behandelaars

Informatie

Seksualiteit.

Informatie

Zelfmedicatie.

Informatie

Hormonen.