Persbericht: Faillissement Stepwork Transgenderzorg.

Dinsdag 21 september 2021 – Persbericht Transvisie

Vorige week berichtten we al over het mogelijke faillissement van Genderzorg Stepwork en het overleg dat Transvisie al enige tijd hierover heeft met VWS, NZa en zorgverzekeraars.

Vandaag is het faillissement aangevraagd en is een curator aangesteld, die nu de leiding heeft overgenomen van Stepwork. Er zijn veel transgender personen in behandeling of staan op de wachtlijst. Voor hen is het van belang om in deze onzekere situatie duidelijkheid te krijgen wat nu te doen. Ik sta al zo lang op de wachtlijst, moet ik nu ergens anders heen? Ik ben in behandeling, wordt deze voortgezet? Je zorgverzekeraar is je belangrijkste partner om antwoorden op deze vragen te krijgen.

Ben je in behandeling of sta je op de wachtlijst bij Stepwork:

  1. Lees het persbericht dat hieronder staat van de Nederlandse zorgverzekeraars.
  2. Neem contact op met je zorgverzekeraar over wat te doen in jouw situatie. Elke verzekeraar is op de hoogte van de situatie en zij hebben onderling afspraken gemaakt wat met jou gecommuniceerd kan worden.
  3. Alleen als je onverhoopt er niet uitkomt of onvoldoende duidelijkheid krijgt bij je zorgverzekeraar, dan kan je contact opnemen met de toezichthouder op de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) , die hiervoor een speciaal team heeft ingericht. Zie hieronder hoe je dat doet.
  4. Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, advies of een luisterend oor in deze onzekere tijd, dan kun je terecht bij de gezamenlijke Transgender infolijn van Transvisie en Transgender Netwerk Nederland: 085-1303846 of vraag een gesprek aan via gesprekken@transvisie.nl We staan klaar om naar je te luisteren. Je staat er nooit alleen voor.
  5. Wacht de communicatie vanuit Stepwork af. De curator is bezig met het maken van afspraken met verzekeraars, de Inspectie Gezondheidzorg en NZa afspraken over het berichten van mensen die in behandeling zijn of op de wachtlijst staan.
  6. Onderneem geen actie om je in te schrijven bij een andere aanbieder. Je komt dan waarschijnlijk onderaan de wachtlijst.

Hoe gaat het nu verder met de genderzorg bij Stepwork?

In beginsel zorgen verzekeraars voor voldoende financiering zodat de zorg nu niet in eens stopt. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: van een doorstart, overname van zorg door een of meer ander partijen of het herplaatsen van mensen in behandeling en op de wachtlijst bij een andere aanbieder van genderzorg. Het is dus niet zeker of sprake zal zijn van herplaatsing. Mocht deze situatie zich zou voordoen, dan is het de intentie van verzekeraars en de NZa dat dit fair plaats vindt: zoveel mogelijk op basis van nood en de datum van inschrijving op de wachtlijst of van behandeling bij Stepwork. Dit is des te belangrijker omdat de wachtlijsten in de genderzorg enorm lang zijn. We hebben dit ook onder de aandacht van de curator gebracht. Hoe dat er uit zou zien is nu nog niet duidelijk.

Transvisie is en blijft intensief betrokken en in gesprek met alle verantwoordelijke partijen om de belangen van onze mensen te behartigen. En zal je zo goed als dat mogelijk is informeren.

Wanneer en hoe neem ik contact op met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Alleen voor het geval dat het mensen onverhoopt niet lukt om in contact te komen met hun zorgverzekeraar of daar onvoldoende duidelijkheid krijgen, kunnen zij zich wenden tot het team van de NZa, die namens de Nederlandse overheid toezicht houdt op de zorg. Stuur een mail naar signalen@nza.nl en zet in de mail het volgende:

“ Beste Nederlandse Zorgautoriteit,

Het is mij niet gelukt om in contact te komen met mijn zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling of –advies omtrent Stepwork of ik heb wel contact gehad maar kom er niet uit. Mijn probleem is als volgt: [beschrijf kort je probleem].

Mijn gegevens zijn:

Voornaam en achternaam:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Naam van de zorgverzekeraar:

Ik geef de NZa toestemming voor het verwerken en delen van mijn persoonsgegevens met de zorgverzekeraar. “

De meldingen kunnen binnen de NZa door een zeer beperkt aantal personen worden verwerkt en worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De NZa zet de meldingen binnen een dag door naar de verantwoordelijke zorgverzekeraar. Na doorzetten ontvangt de melder een schriftelijke bevestiging van de NZa.

Bellen kan ook.

Let op: vanwege corona en het thuis werken hanteert het informatiecentrum een gewijzigd protocol. Dit betekent dat je een app stuurt naar 088 – 770 8 770, waarna je terug wordt gebeld door het burgerteam.

Instructie:

Stuur een WhatsApp-bericht naar 088 – 770 8 770.

Disclaimer vanuit de NZa: U krijgt antwoord op uw vraag tussen tussen 9.00 en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Stuurt u ons een bericht buiten deze openingstijden? Dan reageren wij de eerstvolgende werkdag. Deel géén persoonlijke gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer. Vermeld in het bericht: ik ben patiënt/verzekerde en heb een vraag over Stepwork.

Noot voor de redactie: Heeft u na het lezen van dit persbericht vragen of wilt u een interview afnemen? Neem dan contact op met: Maureen van Leeuwen – Voorzitter Transvisie via voorzitter@transvisie.nl of 06 21 83 79 42

Dit persbericht als PDF downloaden