Persbericht: Overheid moet regie nemen op transgenderzorg nu de wachtlijsten exploderen.

Persbericht – Utrecht, 19 oktober 2021.

Transvisie luidt de noodklok voor de transgenderzorg in Nederland. Inmiddels wachten mensen die in transitie willen gaan gemiddeld 2 jaar voordat een diagnose wordt gesteld. Vervolgens duurt het nog 2,5 jaar voordat er gestart kan worden met chirurgisch ingrijpen. Inmiddels staan er zo’n 10.000 patiënten op de wachtlijst en stijgt het aantal nieuwe aanmeldingen jaar op jaar. Transvisie pleit voor regie en het nemen van verantwoordelijkheid vanuit de landelijke overheid en doet concrete voorstellen om de wachtlijsten terug te dringen.

“Voor transgenders wordt de nood steeds hoger en zorgverzekeraars en zorgaanbieders blijken niet in staat het tij te keren. Wij zijn ervan doordrongen dat doorgaan op dezelfde weg de problemen niet gaat oplossen. Er is een
doorbraak nodig in de transgenderzorg. We willen dat de overheid de regie van marktpartijen overneemt om de lange wachtlijsten voor transgenderzorg te bekorten. Die belofte van de politiek zoals vastgelegd in het Regenboog Stembusakkoord moet nu ingelost worden”

Maureen van Leeuwen – Voorzitter van Transvisie

Kwaliteit en toegankelijkheid staan onder druk.
Het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars werken sinds 2018 samen via de inzet van een kwartiermaker om de problemen in de transgenderzorg op te lossen. Het doel was om begin 2022 de wachttijden met 50% te verminderen. Die doelstelling wordt niet gehaald. Integendeel: de wachtlijsten zijn alleen maar hard omhoog gegaan (met meer dan 50%). Naast Transvisie wijzen ook TNN, NNID en COC op de noodzaak tot investeren in de kwaliteit en toegankelijkheid van de transgenderzorg. Ook benadrukken zij dat de wachtlijsten enpersoneelstekorten een nijpend probleem zijn, waarvoor een snelle en daadkrachtige aanpak noodzakelijk is om de wachtlijsten scherp terug te dringen.

Nieuwe oplossingen zijn nodig.
Transvisie pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een pakket van in totaal acht maatregelen. Met deze maatregelen geeft Transvisie invulling aan de belofte van de politiek zoals vastgelegd in het Regenboog Stembusakkoord om de lange wachtlijsten voor transgenderzorg te bekorten. Deze maatregelen vragen om een investering van in totaal € 80 miljoen.

Maatregelen.
Met een investeringsfonds kunnen perifere ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in samenwerking met regionale instellingen nieuwe GGZ-netwerken voor transgenderzorg opzetten. Academische ziekenhuizen kunnen zich daardoor meer gaan richten op hoog complexe transgenderzorg. Ook vraagt Transvisie om te investeren in een opleidingsfonds. Hiermee kan het huidige tekort aan psychologische zorgverleners wordt opgelost. Universiteiten en hogescholen kunnen uit dit fonds om- en bijscholingscursussen aanbieden.

Transvisie vindt ook dat de regering een eenmalige investering van € 6 mln in de OK-capaciteit van de drie UMC’s en een opstartinvestering van tweemaal € 6 mln in twee niet-academische ziekenhuizen moet doet om de capaciteit te vergroten. Totdat de capaciteit in Nederland op orde is, vragen zij het kabinet tenslotte om met zorgverzekeraars afspraken te maken zodat zij vanaf 2022 ook chirurgische zorg in het buitenland kunnen inkopen. Om dit te ondersteunen pleit Transvisie voor een internationaal netwerk van genderchirurgie waarbinnen een systeem van kwaliteitsmeting moet gelden.

Lees hier onze brief naar de Tweede Kamer.

Noot voor de redactie: Heeft u na het lezen van dit persbericht vragen of wilt u een interview afnemen? Neem dan contact op met: Maureen van Leeuwen – Voorzitter Transvisie via voorzitter@transvisie.nl of 06 21 83 79 42

Dit persbericht als PDF downloaden