Persbericht: Vrije zorgkeuze voor cliënten failliet Stepwork nu mogelijk zonder langer wachten.

Persbericht – 16 december 2021

Let op: op 29 april 2023 hebben wij een update gedeeld over onze eerdere berichten rondom zorgaanbieder GenderHealthcare. Zie dit bericht hier: https://transvisie.nl/update-na-eerdere-berichtgeving-over-zorgaanbieder-genderhealthcare/

In ons persbericht van 5 november jl. berichtten we over de zorgen van Transvisie en TNN over de overname van het failliete Stepwork, het grote aantal van mogelijk tot 1700 patiënten op 3 fte zorgverleners bij overname en de aanwijzing van de Inspectie dat de patiëntveiligheid bij Stepwork zodanig in gevaar is dat er een patiëntenstop is ingesteld. We hebben toen aangegeven dat het aan jou als cliënt is om te kiezen voor Genderhealthcare of een andere zorgaanbieder. 

Vervolgens hebben zorgverzekeraars laten weten geen garanties te geven over overstappen naar een andere zorgaanbieder met behoud van je huidige wachtlijst datum of startdatum zorg en dat zorgbemiddeling door je zorgverzekeraar kan leiden dat je later wordt geholpen.

Transvisie vindt dit een onwenselijke en risicovolle situatie, waarbij feitelijk de vrije zorgkeuze in het geding is en deze groep nog veel langer zou moeten wachten dan nu reeds het geval is. 

We hebben daarom het initiatief genomen om zelf in overleg te treden met de GGZ-instellingen die deelnemen in de Alliantie GGZ Genderzorg. Zij willen net als Transvisie voorkomen dat patienten die uit vrije keuze willen overstappen, het risico lopen om elders onderaan de wachtlijst te komen. We hebben het volgende afgesproken met onderstaande GGZ-aanbieders in de transgenderzorg. We zullen jullie updaten als andere instellingen zich hierbij aansluiten.

Wat betekent dit voor mij?
Sta je op de wacht- of aanmeldlijst van of ben in zorg bij Stepwork en of de opvolger Genderhealthcare, dan is het aan jou als cliënt om een keuze te maken:
• Kies je voor Genderhealthcare, dan heb je hierover al bericht ontvangen van de curator met het verzoek om je daar aan te melden. 
• Kies je voor een andere gevestigde GGZ-zorgaanbieder, dan gelden de volgende afspraken:

 1. Ik sta op de wachtlijst voor (psychologische) indicatiestelling voor een medische behandeling. Laat je opnieuw verwijzen naar een andere instelling van keuze en laat de huisarts/verwijzer de oorspronkelijke verwijsbrief naar Stepwork bijvoegen met vermelding dat je op de wachtlijst stond van Stepwork. Je wordt dan op basis van die verwijsdatum in de wachtlijst opgenomen. 
 2. ik ben al bezig met een psychologische indicatiestelling voor medische behandeling: Idem, maar dan met bewijs van de datum van je eerste consult bij Stepwork. Let op: het kan nog tijd duren voor je kunt starten en je dossier is overgegaan. Je moet opnieuw kennismaken met een nieuwe zorgverlener, waardoor het traject niet of beperkt verkort kan worden.
 3. Ik krijg psychologische ondersteuning of sta daarvoor op de wachtlijst. Idem. Let op: je hebt hiervoor opnieuw een verwijsbrief van de huisarts nodig waarbij we vragen je te wenden tot een niet-universitaire zorgaanbieder. Overleg dit met je huisarts of behandelaar. Wanneer je al bij een andere arts in (bijv. hormonale) behandeling bent, kun je niet overgenomen worden bij de universitaire centra, tenzij je behandelaar je om een specifieke reden wil verwijzen.
 4. Ik sta op meerdere wachtlijsten. Heb je destijds je ingeschreven ook op een wachtlijst van een andere zorgaanbieder dan Stepwork, dan gelden deze afspraken niet.
 5. Ik zit in een andere situatie, heb advies nodig of behoefte aan een luisterend oor: neem contact op met de gezamenlijke Transgender infolijn van Transvisie en Transgender Netwerk Nederland: 085-1303846 of vraag een gesprek aan via gesprekken@transvisie.nl We staan klaar om naar je te luisteren. Je staat er nooit alleen voor.
  In bijgaand overzicht tref je vrijwel alle aanbieders aan met wachttijden van medio juli 2021. De lijst zal met regelmaat worden geactualiseerd en te vinden op www.transvisie.nl.
  • Niet alle GGZ-instellingen bieden een indicatiestelling voor medische behandeling. PsyQ levert deze niet.
  • Voor AUMC geldt een maximum van 50 cliënten die vanuit Stepwork kunnen worden opgevangen.
  • Je kan ook met zorgbemiddeling van je verzekeraar contact opnemen onder verwijzing naar deze afspraken. Mocht je er niet uitkomen met je verzekeraar dan kun je je wenden tot de Nederlandse Zorgautoriteit: zie ons persbericht van 21 september 2021: https://transvisie.nl/persbericht-faillissement-stepwork-transgenderzorg/.

Mocht er komende tijd informatie komen over de praktische kant van de mogelijkheid van opvang van Stepwork clienten, dan zullen we jullie nader informeren.

Transvisie start deze week een onderzoek onder de clienten en wachtenden van Stepwork om vinger aan de pols te houden hoe het met hen gaat.

Alliantie GGZ Genderzorg.

AmsterdamUMC
Radboudumc
Genderclinic
UMCG Groningen
Psychologenpraktijk De Vaart
Check-in Coaching
PsyQ/Youz
PsyTrans
Mutsaersstichting/ 
Psychologenpraktijk OOG
Patientenorganisatie Transvisie

Noot voor de redactie: Heeft u na het lezen van dit persbericht vragen of wilt u een interview afnemen? Neem dan contact op met: Maureen van Leeuwen – Voorzitter Transvisie via voorzitter@transvisie.nl of 06 21 83 79 42

Als PDF bekijken.