Problemen met levering hormoon pleisters voor transgender vrouwen

Er zijn momenteel problemen met de levering van Systen pleisters voor transgender vrouwen (Systen pleisters zijn een zgn. Merkmedicijn). De inschatting is dat deze problemen pas in juni zijn opgelost. Zie de informatie hierover op de website voor medicijntekorten van De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de KNMP, https://farmanco.knmp.nl/geneesmiddel/2270-Estradiol.html .  Een apotheker wist te vertellen dat het patent op deze pleisters is inmiddels verlopen zou zijn. Leveringsproblemen zijn dan vaak een opmaat naar het uit de handel nemen van een merkmedicijn.

Wij raden aan om, als je deze pleisters gebruikt, bijtijds contact op te nemen met je apotheek om te vragen of er nog voorraad is.  Is er geen voorraad meer dan kan deze kan je informatie geven over alternatieven/substitutie en hoe te handelen om dit voorgeschreven te krijgen.
Als generiek middel (“op de stofnaam”, zoals dat in apothekersland heet) zijn de hormoonpleisters zonder problemen te krijgen en de substitutie van een generiek middel voor een merkmedicijn is iets dat een apotheker op eigen gezag mag doen, dus zonder tussenkomst van de behandelende arts.

Je kunt ook contact opnemen met je voorschrijvende arts en vragen een generiek middel voor te schrijven.

Samenvattend:
– Als je bij de apotheek bent, vraag om substitutie.
– Als je bij je endocrinoloog bent, vraag om het generieke middel voor te schrijven.