Psychiaters betuigen spijt over vroegere behandelingen van lhbti’ers.

De Nederlandse Vereniging van Psychiaters (NVvP) heeft op het landelijke congres openlijk spijt betuigd voor wat psychiaters in het verleden transgender personen en andere lhbti’ers hebben aangedaan. Behandelingen om de seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen waren tot de jaren zeventig van de vorige eeuw niet ongewoon. Dat ging meestal om gesprekstherapie, maar ook stroomschokken en castratie kwamen voor. Gruwelijke behandelingen noemt de NVvP dat nu. “Met de inzichten en de visie van nu is dit soort denken en handelen onvoorstelbaar.” In sommige religieuze kringen wordt nog steeds geprobeerd lhbti’ ers te ‘ genezen’. De psychiaters hopen dat hier een wettelijk verbod op komt.

Dit bericht in de media:

https://www.nvvp.net/website/nieuws/2023/psychiaters-betuigen-spijt-voor-leed-door-pathologisering-lhbtiq-in-het-verleden

https://nos.nl/artikel/2469499-psychiaters-betuigen-spijt-voor-gruwelijke-behandelingen-van-lhbti-ers-in-het-verleden