RadboudUMC opent Expertisecentrum voor transgender kinderen tot 16 jaar

Vandaag (maandag 2 maart 2020) opent het RadboudUMC Amalia Kinderziekenhuis een centrum voor transgenderzorg voor kinderen tot 16 jaar. Dit centrum heet RadboudUMC Expertisecentrum Geslacht & Gender, en daarin gaat ook het reeds bestaande centrum voor variaties in de geslachtelijke ontwikkeling (DSD) op. Transvisie is blij dat er met dit centrum meer keuzevrijheid is gekomen voor kinderen en adolescenten, dat de wachtlijsten voor deze groep korter worden en dat sommigen nu ook zorg dichter bij huis kunnen krijgen.

De eerste maanden zal de poli mensen uitnodigen die bij Amsterdam UMC op de wachtlijst staan, om de langst wachtende kinderen het eerst de gelegenheid te geven behandeling te krijgen in Nijmegen. Het gaat dan om ongeveer 16 personen per maand. Ook kunnen kinderen doorstromen die onder begeleiding zijn bij Genderteam Zuid Nederland en toe zijn aan medische behandeling. Vanaf vandaag, de dag van de opening, kunnen kinderen wel via de huisarts naar het Radboud worden doorverwezen. Op basis van deze verwijzingen bouwt het Radboud een eigen wachtlijst op. Vanaf 1 september 2020 worden kinderen van de eigen wachtlijst van het Radboud uitgenodigd. Zie hierover ook de website van het Radboud.

Transvisie voorzitter Lisa van Ginneken is samen met collega Casper Martens vanaf een vroeg stadium betrokken geweest als klankbord. “Ik vind dit een mooi voorbeeld van participatie in de zorg. In plaats van feedback geven achteraf, zaten we hier aan tafel toen keuzes nog gemaakt moesten worden en onze inbreng werd daarin meegewogen. Ik dank het team van Radboud voor het vertrouwen en de prettige samenwerking”. 

Naast Casper Martens en Lisa van Ginneken hebben ook enkele van onze voorlichters zoals Brenda en Tom, aan het project bijgedragen. “Samen hebben we meegedacht over de inrichting van het zorgpad, de bejegening, de samenwerking tussen Radboud en andere zorgaanbieders in de regio, en dergelijke, maar ook bijvoorbeeld over wetenschappelijk onderzoek”, aldus Lisa. “Onze voorlichters hebben personeel in en rond de kinderpoli informatie gegeven over transgender personen, wat een transitie inhoudt en wat belangrijk is aan goede zorg. Daardoor is de doelgroep veel meer tot leven gekomen voor de medewerkers van Radboud UMC”.

De rol van Transvisie stopt niet nu de kinderpoli opent. “Doorstroming naar volwassenenzorg, waaronder ook chirurgie, is natuurlijk belangrijk om de kinderen en jongeren perspectief te kunnen bieden”, aldus Lisa. “Radboud is al volop aan het nadenken over hoe deze zorg ingericht zou moeten worden. Wij denken daarover ook weer mee”.