Reactie Transvisie naar aanleiding van antwoord door de minister op Kamervragen

Naar aanleiding van antwoorden over de transgenderzorg door minister Van Ark van VWS op door D66 gestelde Kamervragen over depathologisering, voelde onze voorzitter, Lisa van Ginneken, zich geroepen inhoudelijk op de vragen te reageren.

Lees hier de volledige brief van Transvisie  reactie-antwoorden-minister-op-vso-toekomstvisie-transgenderzorg.