Reactie op artikel over gezichtvervrouwelijkende operaties AUMC.

Woensdag 21 februari heeft het BNN-VARA onderzoeksprogramma Zembla twee artikelen op hun website gedeeld over aangezichtchirurgie in het Amsterdam UMC. Wij zijn geschrokken van de verhalen van deze oud-patiënten. Maar willen erop wijzen dat in onze ervaring transgender personen die in het AUMC deze operatie hebben gehad heel tevreden zijn. En wij hebben alle vertrouwen in de kwaliteit van zorg die geboden wordt rond deze operatie.

Wij vinden het aangrijpend om te lezen hoe de vier geïnterviewde personen hun gezichtvervrouwelijkende operatie hebben ervaren. Een operatie die bedoeld is om het uiterlijk van transgender personen overeen te laten komen met hun wensgeslacht, moet het levenscomfort vergroten. Bij deze personen is dat naar ons inzien niet het geval.

Aangezichtchirurgie is een specialisme waar in Nederland een beperkt aantal artsen zich bevoegd voor achten. De deskundigheid die nodig is om deze operaties uit te voeren, vraagt veel training en ervaring. Aan welke eisen een arts moet voldoen, is onder andere opgenomen in de kwaliteitstandaard somatische genderzorg. Wij als belangenorganisatie hebben vertrouwen in de deskundigheid van de MKA-chirurgen in het Amsterdam UMC. Wij horen vanuit de gemeenschap dat op zorgvuldige wijze samen met de betrokkenen wordt afgewogen of een operatie wel of niet  meerwaarde zal hebben. En dat de meeste personen heel tevreden zijn over het resultaat.

Wat is gezichtvervrouwelijkende chirurgie?

Gezichtvervrouwelijkende chirurgie is een reeks operaties die de mannelijke gelaatstrekken van een transgender persoon aanpast om ze meer in overeenstemming te brengen met de vrouwelijke norm. Dit kan omvatten:

Verkleining van de voorhoofdsknobbel, Vergroting van de jukbeenderen, Verkleining van de kin, Verfijning van de kaaklijn, Feminisatie van de neus, Lipvergroting, Adamsappel verkleining

Deze operaties kunnen de genderidentiteit van een transgender persoon bevestigen en diens zelfvertrouwen en kwaliteit van leven verbeteren.

Tijdens of na elke operatie, hoe zorgvuldig ook uitgevoerd, kunnen  complicaties ontstaan. Dat geldt voor elke operatie, dus ook voor de aangezichtoperaties. Complicaties zijn onvermijdelijk en betekenen niet dat er fouten zijn gemaakt of dat de arts niet voldoende vaardig is. Dit wordt voor de operatie uitvoerig besproken met de patiënt.

Onze ervaring met het Amsterdam UMC is dat er vooraf uitgebreide informatie beschikbaar wordt gesteld zodat een patiënt zelf de afweging kan maken om een operatie wel of niet uit te voeren. Deze informatie wordt in gesprekken gegeven en daarnaast veelal ook geprint meegegeven en online beschikbaar gesteld. Ook wij als belangenorganisatie proberen op onze website te wijzen op risico’s van operatieve behandelingen.

Wij horen veel verhalen van patiënten die heel blij zijn en tevreden na de operatie. Heel af en toe vertelt iemand dat die niet zo tevreden is. Wij houden in het kader van privacy geen gegevens hierover bij. Het resultaat en de tevredenheid zijn erg persoonlijk.

Dat er personen na een operatie ontevreden zijn, zal niet zomaar verdwijnen. De ervaring van artsen en ontwikkelingen in de zorg zullen hopelijk het percentage ontevreden personen nog verder doen slinken.

Wij hebben er vertrouwen in dat het Amsterdam UMC de feedback van diens patiënten meeneemt in de ontwikkeling van de door hun aangeboden zorg. En nogmaals, er is naast kritiek ook veel waardering voor het werk van de MKA-chirurgen. Wij hopen dat de negatieve berichten rondom aangezichtchirurgie bijdragen aan verbeteringen en toekomstige patiënten niet onterecht afschrikken.

Een enorm probleem is dat het heel moeizaam is aangezichtoperaties vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars en dat er slechts weinig artsen zijn die deze operatie uitvoeren. Wij werken samen met de betrokken professionals aan verbetering van deze twee punten. Dit zodat de zorg voor transgender personen net zo toegankelijk wordt als dat voor cis gender personen.

Voor de volledige antwoorden van het Amsterdam UMC op de vragen van Zembla, klik hier.