Laat de tekst voorlezen

Reactie Transvisie n.a.v. uitzending Zembla.

Op donderdag 26 oktober 2023 heeft omroep BNN-VARA in het tv-programma Zembla aandacht besteed aan het Nederlandse behandelplan voor transgender jongeren. Dit behandelplan, ontwikkeld door het expertisecentrum in het Amsterdamse VUmc, is internationaal erkend en wordt al jarenlang gebruikt als de standaard voor transgenderzorg voor jongeren in verschillende Europese landen.

In juni 2023 is Transvisie door de redactie van Zembla benaderd om onze mening te geven over het “transgenderprotocol”. Een van onze medewerkers heeft een interview gegeven, maar dit is uiteindelijk in overleg niet meegenomen in de uitzending. De redactie bood aan om het interview in geschreven vorm alsnog te publiceren. Op de website van Zembla is een deel van dit interview te lezen.

Transvisie staat volledig achter de kwaliteit en deskundigheid van de Nederlandse transgenderzorg. De Nederlandse zorgaanbieders werken binnen een internationaal erkend beleid dat voldoet aan de ‘Standards of Care 8’. Dit beleid is vastgesteld volgens de hoogst mogelijke criteria, waarbij een onafhankelijk en hoog gerespecteerd instituut de leiding had.

In de uitzending van Zembla wordt opgemerkt dat het onderzoek door het VUmc is uitgevoerd zonder controlegroepen. Dit is correct, maar het betekent niet dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de huidige behandeling. Er zijn veel patiëntenobservaties, andere onderzoeken en er is al jarenlang veel nationale en internationale expertise, zoals vastgelegd in de Standards of Care 8. Dit is overigens niet anders dan bij veel andere medische behandelingen, waar ook niet altijd sprake is van wetenschappelijk bewijs door controlegroepen. Transvisie steunt verder onderzoek, maar is van mening dat het opzetten van een onderzoek met controlegroepen voor puberteitsremmers ethisch niet verantwoord is: er is al te veel bekend over de voordelen van puberteitsremmers.

Transvisie is zich ervan bewust dat transgenderzorg bij jongeren een delicaat onderwerp is. De Nederlandse zorgaanbieders delen deze kijk en wegen voor- en nadelen van medische behandeling  bij transgender kinderen uiterst zorgvuldig af. Het zorgpad is multidisciplinair en er wordt ruim de tijd genomen om tot besluitvorming te komen, veelal een jaar. Ook hier worden de wensen van het kind, van de ouders/verzorgers en het deskundig oordeel van de behandelaar meegenomen voordat men eventueel overgaat tot medische behandeling.

In de uitzending van 26 oktober wordt een zeer negatief beeld geschetst van de transgenderzorg voor jongeren in Nederland. De redactie van Zembla presenteert een eenzijdig verhaal, waarin alleen een beperkt aantal deskundigen aan het woord komt die kritiek hebben op het zogeheten “Dutch Protocol”. Artsen uit landen als Amerika en Duitsland, evenals de vele patiënten die baat hebben bij de huidige zorg, komen niet aan het woord. Wij betreuren dit ten zeerste.

Transvisie hoopt dat transgenderzorg bij jongeren een gesprek blijft tussen zorgaanbieders en hun patiënten. Dat dit onderwerp gepaard gaat met onterechte kritiek baart Transvisie zorgen. Transvisie hoopt dat door juiste informatie en begrip dit onderwerp spoedig minder controversieel wordt.

Transgender Netwerk heeft op 24 oktober omroep BNN-VARA en de NPO een brandbrief toegezonden. Wij, Transvisie, staan volledig achter de inhoud van deze brief en steunen dit initiatief.

Noot voor de redactie

Voor interviewverzoeken kunt u contact opnemen met de woordvoerder via communicatie@transvisie.nl of telefonisch via +31 6 43 28 79 38