Reactie Transvisie op consultatie herziening van de Transgenderwet

Transvisie heeft gereageerd op het consultatieverzoek van minister Dekker (rechtsbescherming) op de voorgestelde wijzigingen van de Transgenderwet. Transvisie vindt de voorgestelde wijzigingen een goede stap richting de verdere emancipatie van transgender personen en is blij met het laten vervallen van de deskundigenverklaring voor personen vanaf 16 jaar. De procedure wordt toegankelijker.

Ook is Transvisie blij dat voor jongeren onder de 16 jaar een wijziging van de geslachtsregistratie mogelijk wordt, immers het bevestigen van de eigen genderidentiteit is belangrijk voor het mentale welzijn van deze jongeren. Het verkeerd geregistreerde geslacht kan voor hun erg belastend zijn, te meer dat juist het geslacht en de naam wordt vermeld op identiteitsbewijzen, diploma’s en andere openbare documenten. Tijdige wijziging kan lange wijzigingsprocedures achteraf voorkomen. Transvisie staat echter niet achter het voorstel om deze wijziging te laten regelen via de rechter. Een procedure via de rechter is onnodig ingewikkeld en belemmerend. Daarom roept Transvisie op om kinderen onder de 16 jaar dezelfde procedure als voor personen boven de 16 jaar te bieden, dus zonder deskundigenverklaring of gang naar de rechter. Als dat niet haalbaar is, dan zien we graag een alternatieve procedure die laagdrempeliger is dan de gang naar de rechter en minder stigmatiserend dan de deskundigenverklaring.

Tot slot roept Transvisie de minister ook op om non-binaire personen een procedure te bieden waarmee zij hun geslachtsvermelding kunnen wijzigen naar bv. een X.

Lees de volledige reactie-van-transvisie-op-transgenderwet.