Live blog: Personeel beschikbaar voor geplande afspraken in oktober.

Welkom op onze Live blog naar aanleiding van het faillissement van GGZ aanbieder Stepwork. Op deze pagina houden wij je op de hoogte over de ontwikkelingen rond om dit onderwerp en delen wij berichten uit andere media.

Update: Dinsdag 8 oktober 2021 – Zorgverzekeraars Nederland: Personeel beschikbaar voor geplande afspraken in oktober en meer zicht op wachtlijst.

Op 21 september 2021 is GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg failliet verklaard, waarna de rechtbank een curator heeft aangesteld. Namens de zorgverzekeraars ondersteunen Zilveren Kruis en VGZ de curator waar mogelijk. Allereerst bij de voortgang van zorg aan mensen in behandeling. Het is gelukt personeel beschikbaar te hebben om in ieder geval de geplande afspraken tot eind oktober te laten doorgaan. Dat gaat om afspraken voor ongeveer 80 mensen.

De curator is verder druk bezig volledig inzicht te krijgen in de wachtlijst. Op dit moment is bekend dat er 475 mensen op de wachtlijst staan. Daarnaast zijn er 800 mensen die zich in het verleden aangemeld hebben. Betrokkenen hebben echter niet de volledige aanvraag gedaan en papieren opgestuurd. Komende tijd wordt onderzocht of deze mensen mogelijk voor een andere zorgaanbieder hebben gekozen, zodat zeker is dat niemand tussen wal en schip valt.

Het is nog niet duidelijk of het failliete Stepwork overgenomen zal worden of dat patiënten uiteindelijk herplaatst zullen worden. De curator verwacht in de komende twee weken meer duidelijkheid hierover te hebben. Bij herplaatsing is de inzet om in afstemming met andere aanbieders van transgenderzorg te zorgen dat rekening gehouden wordt met nood en de datum van inschrijving bij Stepwork.

Zilveren Kruis en VGZ zijn en blijven namens alle zorgverzekeraars in nauw overleg met de curator. Daarnaast vindt geregeld overleg plaats met de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, patiëntenorganisatie Transvisie, de Kwartiermaker Transgenderzorg en het Ministerie van VWS over de te nemen stappen.

Verzekerden die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar (het telefoonnummer van elke zorgverzekeraar is te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl

Dinsdag 21 september 2021 – Persbericht Zorgverzekeraars Nederland

Onderstaande persbericht is door Zorgverzekeraars Nederland gepubliceerd.

Voortgang zorg aan huidige patiënten eerste prioriteit

Op 21 september 2021 is GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg door de rechtbank failliet verklaard. De zorgverzekeraars gaan de curator die is aangesteld ondersteunen, zodat hun verzekerden, die momenteel in zorg zijn bij Stepwork Transgenderzorg, de komende periode geholpen kunnen blijven worden.

Daarnaast stellen de zorgverzekeraars alles in het werk voor mensen die op de wachtlijst bij Stepwork Transgenderzorg staan om samen met de curator te kijken bij welke zorgaanbieder ze terecht kunnen. Inzet is om in afstemming met andere aanbieders van transgenderzorg te zorgen dat eventuele herplaatsing op een wachtlijst rekening houdt met nood en de datum van inschrijving bij Stepwork.

Eind augustus 2021 heeft Stepwork Transgenderzorg de zorgverzekeraars geïnformeerd over haar financiële problemen, nadat ze dat eerder bij de NZa had gedaan. Een aantal patiënten heeft zich met vragen en klachten over de kwaliteit van de zorg bij de afdeling zorgbemiddeling gemeld. Deze signalen zijn ook gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Afgelopen drie weken is veelvuldig overleg geweest tussen verschillende zorgverzekeraars en Stepwork om inzicht te krijgen in de financiële problematiek, het aantal mensen in behandeling, het aantal behandelaren en de continuïteit van de zorg. Dat inzicht is helaas onvoldoende verstrekt.

De zorgverzekeraars hebben afgelopen periode daarom ook nauw overleg gevoerd met de Nederlandse Zorgautoriteit, patiëntenorganisatie Transvisie, de Kwartiermaker Transgenderzorg en het Ministerie van VWS over de te nemen stappen bij een mogelijk faillissement. Hiervoor is door de zorgverzekeraars een actieplan opgesteld. Nu de instelling failliet is verklaard, zullen de zorgverzekeraars dit plan in samenspraak met de curator verder uitwerken en alles in het werk stellen om continuïteit van zorg voor de betrokken verzekerden goed te organiseren.

Mensen die al in behandeling zijn bij Stepwork of op de wachtlijst staan worden zo snel mogelijk via de curator geïnformeerd. Het advies voor mensen op de wachtlijst of in behandeling bij Stepwork is om bericht van Stepwork af te wachten, voordat je zelf actie onderneemt. Verzekerden die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar (het telefoonnummer van elke zorgverzekeraar is te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl). Transvisie is bereikbaar voor steun, advies en een luisterend oor via 0851303846.

Maandag 6 september 2021 – Nieuwsbericht Zembla

Het BNN-VARA programma Zembla deelt op hun website een artikel over GGZ aanbieder Stepwork. Het artikel heeft als titel: Grote ggz-aanbieder transgenderzorg onder vuur: waar ging het mis bij Stepwork? Dit artikel in het kort:

Stepwork groeide binnen een paar jaar tijd uit tot een van de grootste particuliere ggz-aanbieders voor transgenderzorg in Nederland. Het bedrijf leek de redder in nood voor transgender personen die door lange wachtlijsten nergens anders terecht konden. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat het achter de schermen één grote puinhoop is: een deel van het personeel wordt niet betaald, de boekhouding is schimmig, medische dossiers zijn niet op orde en de kwaliteit van zorg staat onder druk. Waar ging het mis?

Bron: Zembla

Lees het volledige artikel hier.

Vrijdag 2 september 2021 – Reactie Transvisie n.a.v faillissement WMO-tak Stepwork

Het bestuur van Transvisie heeft kennis genomen van het faillissement van de WMO-tak van Stepwork. (WMO gaat over langer durende zorg). En maakt zich zorgen over de continuïteit van de genderzorg en over de transgender personen die in behandeling zijn of op de wachtlijst staan. Transvisie is in overleg met betrokken partijen en houdt de vinger aan de pols. We roepen patiënten op om verdere berichtgeving af te wachten en nu nog geen actie te ondernemen. Als wij meer informatie hebben zullen wij dit hier op onze website met je delen.

The board of Transvisie has taken note of the bankruptcy of the WMO branch of Stepwork. (WMO stands about Social Support Act) And is concerned about the continuity of gender-care and for the transgender people who are now in there care or on the waiting list. Transvisie has been in consultation with those involved for some time and we will continue to do this. We advise patients to wait and not take any action yet. As soon as we can share more news, we will post it here on our website