Reactie Transvisie op Kamerbrief Toekomst Transgenderzorg

Op 26 juni 2020 heeft de minister van VWS een brief naar de  Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van de transgenderzorg. Vrijwel per kerende post heeft Transvisie op deze brief gereageerd en de minister een aantal zaken onder de aandacht gebracht. reactie-kamerbrief-transgenderzorg

  1. Impact van de Coronacrisis. Volgens Transvisie schetst de minister de situatie tijdens de Coronacrisis veel te rooskleurig. I.t.t. wat de minister zegt hebben zorgaanbieders vrijwel categorisch alle intakes en diagnosestellingen uitgesteld, evenals bloedcontroles en operaties.
  2. Ontwikkeling van wachttijden. Volgens Transvisie laat de minister een vierde mogelijkheid om wachttijden terug te dringen liggen, en wel het terugdringen van onnodige zorg. Transvisie verzoekt de minister te gaan onderzoeken of wetgeving ontwikkeld kan worden om te
    verbieden dat een uitgebreide psychische evaluatie als generieke voorwaarde wordt gesteld voor toegang tot zorg. Hierbij verwijst Transvisie naar landen waar deze wetgeving reeds bestaat. Transvisie wijst de minister op de mogelijkheid om meer transgenderzorg te verwijzen naar de 1e en 2e lijn waarmee de autonome capaciteitsgroei over meer zorgaanbieders wordt verdeeld. Verder verzoekt Transvisie om in het vervolg gebruik te maken van een eenduidige en representatieve wachttijdrapportages. Nu worden meerdere methodieken door elkaar gebruikt. Er wordt gepleit om in het vervolg met gewogen gemiddelden te gaan werken omdat die een realistischer beeld geven.
  3. Kort wordt ingegaan op de bekostiging van de Transgenderzorg, waarbij Transvisie net als de NZa van mening is dat transgenderzorg in het vrije bekostigingssegment thuishoort.
  4. Toekomstvisie. Transvisie vervult graag een actieve rol in het helpen realiseren van de Toekomstvisie van de Kwartiermaker en van de minister, samen met andere organisaties. Dit kan Transvisie echter niet doen als we een 100% vrijwilligersorganisatie blijven. Om het perspectief van de zorgvragers in dit zich doorontwikkelende zorgdomein in continuïteit te borgen is naast de structurele samenwerking die Transvisie reeds heeft ingezet, ook structurele financiering nodig vanuit zorgaanbieders, zorgverzekeraars of derden. 

De gehele brief is hier te lezen.