Reactie Transvisie op Kamervragen van de fractie van de SGP in de Eerste Kamer

Op 16 september j.l stuurde de fractievoorzitter van de SGP in de Eerste Kamer, vragen over de transgenderzorg aan minister Van Ark van VWS. De vragen hebben met name betrekking op de toename van de zorgvraag door transgender jongens. De vragen waren te vinden op de website van de Eerste Kamer. Door de gestelde vragen en het gebruikte, stigmatiserende taalgebruik voelde onze voorzitter, Lisa van Ginneken, zich geroepen inhoudelijk op de vragen te reageren naar SGP fractie.

Lees hier de volledige brief reactie-kamervragen-sgp-eerste-kamer.