Brief van Transvisie en TNN over te lage toegekende urgentie aan transgenderzorg

Transvisie en TNN hebben gezamenlijk een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit gestuurd omdat ze van mening zijn dat de transgenderzorg op de onlangs gepubliceerde Urgentielijst Medisch Specialistische Zorg een te lage urgentie heeft gekregen.

De door de NZA ontwikkelde Urgentielijst Medisch Specialistische Zorg  moet de zorg helpen bij het opstarten van de reguliere ziekenhuiszorg ten tijde van de coronacrisis. Het betreft zorg die normaliter in universitair medische centra, ziekenhuizen en klinieken wordt geboden. Dit vergt dat zorgprofessionals de komende tijd zoeken naar een evenwicht tussen zorgcapaciteit voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en zorgcapaciteit voor mensen die reguliere ziekenhuiszorg nodig hebben. Het opschalen van reguliere ziekenhuiszorg zal daarom in verschillende fases verlopen. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terecht kunnen. 

Transvisie en TNN roepen de NZA, namens duizenden transgender mensen, op om de transgenderzorg in te delen in een hogere urgentieklasse dan nu is gebeurd. Transgenderzorg is urgente zorg omdat uitstel van deze zorg veel lijdensdruk veroorzaakt, schadelijk voor de gezondheid is en zelfs levensbedreigend kan zijn. De coronacrisis heeft volgens TNN en Transvisie, de groep transgender personen bovengemiddeld zwaar geraakt, omdat deze groep te maken heeft met chronische stress door stigmatisering, armoede en eenzaamheid. De veerkracht en het geduld van deze groep mensen wordt al jaren op de proef gesteld door de extreem lange wachttijden in de transgenderzorg. Het nog verder verlengen van deze wachttijd zou onaanvaardbare risico’s voor hun gezondheid en leven met zich mee brengen.