Reactie van Transvisie op de Toekomstvisie Transgenderzorg

Eind mei presenteerde de Kwartiermaker Transgenderzorg haar Toekomstvisie Transgenderzorg.  Onze voorzitter is hier nauw bij betrokken geweest. Transvisie heeft eind vorige week haar reactie aan de Kwartiermaker gestuurd.

Samengevat is Transvisie blij met deze brede en goed onderbouwde visie en kan zich in grote lijnen vinden in de richting.  

Wij pleiten al jaren voor transgenderzorg met de regie bij de zorgvrager. Wij vinden dat, aan de start van van de behandeling, in een kort onderzoek bepaald kan worden wie goed in staat is zelf de regie te nemen en wie daar meer ondersteuning bij nodig heeft. De psycholoog komt daarmee in de rol van begeleider en de transgender persoon krijgt daarmee zelfbeschikking. De Toekomstvisie Transgenderzorg laat goed zien dat de huidige langdurige diagnostisch fase niet langer houdbaar is. 

We steunen het voorstel om de transgenderzorg niet langer op te hangen aan de DSM diagnose Genderdysforie, maar aan de ICD classificatie Genderincongruentie. Het doel daarvan is om het psychiatrische stigma te verminderen dat nu nog vaak aan transgender personen wordt gegeven. We vinden ook dat verzekeraars die overgang niet alleen kunnen maken, zoals de Kwartiermaker voorstelt. Ze missen daarvoor wat ons betreft de actuele kennis en we willen daarom graag hier actief bij betrokken worden.

De oproep in de visie om meer zorgaanbod en betere spreiding door het land steunen wij van harte, net als een de oproep om zorg te dragen voor toegankelijke en betaalbare zorg in het buitenland.
Wij blijven graag met verzekeraars en gemeenten in gesprek over inkoop van zorg. De bal ligt vooral bij hen. Op andere vlakken (kennisontwikkeling in het veld, informatievoorziening en contactmogelijkheden voor de doelgroep) bouwen we graag onze positie verder uit, in samenwerking met andere organisaties.

Zie ook onze volledige reactie reactie-transvisie-op-toekomstvisie-transgenderzorg