Meer informatie over reiskostenvergoeding.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun vrienden en familie een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Daarom vergoeden wij de reiskosten voor een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen die de kosten niet zelf kunnen betalen en deze niet vergoed krijgen.

Normaal vergoeden wij alleen OV-kosten. Mensen die het OV niet kunnen gebruiken krijgen een vast bedrag per kilometer voor vervoer met de auto vergoed. Let op: Reiskosten worden niet door Transvisie vergoed.

Download het ‘declaratieformulier bezoeker’ en vul deze in. Geef op het formulier aan dat je het zonder vergoeding niet of met moeite kan veroorloven om naar de groep te komen. Wij vertrouwen op je eigen inschatting en vragen hiervoor geen bewijs of uitleg. Op deze manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

Stuur een nieuw formulier voor elke bezochte bijeenkomst via e-mail of per post.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan boekhouding@transvisie.nl.,
of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Box C1007 Kwikstaartlaan 42, 3704 GS Zeist