Religie

Op deze websitepagina vind je informatie die is uitgebracht over transgender mensen vanuit verschillende religieuze stromingen. Zie onze pagina persoonlijke verhalen, tabblad Transgender en geloof voor ergen ervaringen van transgender mensen in relatie tot hun religie. Je kunt ook een bijeenkomst van onze groep Transgender en geloof bezoeken om met mensen te praten en te horen hoe zij een en ander aanpakken of ervaren.

Christendom.

 • Christengenderdysforie: Speciale website voor transgenders met geloofsvragen.
 • Brochure: Transgender, geloof en kerk. Informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen over transgenders en de wijze waarop kerkgemeenschappen transgenders kunnen bejegenen en opvangen, door prof. H. Zorgdrager.
 • Wondermooi, zoals U mij gemaakt heeft: Carl Buijs, Wielie Elhorst, Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager, een handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk. ISBN: 9789043530385
 • PKN heeft aanvulling op het Dienstboek, speciaal voor transgender mensen. O.a. ten behoeve van het uitkomen met een andere naam, of gebeden die zowel in het pastoraat als thuis kunnen worden gebruikt. Zie website van PKN. Wil je meer weten over de aanvulling ga naar: www.dienstboek.nl , klik op ‘Uitbreidingen Gereformeerde Liturgie en andere toegevoegde teksten’, klik op ‘Toevoeging naampresentatie transpersoon’.
 • Aanpassing doopakte. In de protestantse kerk de PKN is een discussie opgestart over de mogelijkheid om de doopakte aan te passen nadat je van geslacht bent veranderd. Er is in het Friesch dagblad en op de website van het COC aandacht aan dit onderwerp besteed.
 • Transgender heeft open harten nodig. Interview in het Reformatorisch Dagblad met Ds. M.O. ten Brink (een van de vrijwilligers van Transgender en geloof).

Islam.

 • Brown, trans, queer, Muslim, and proud, krachtige en ontroerende toespraak door Sabah Choudrey over zijn leven als transgender man en moslim.
 • Transgender zijn is geen vrije keuze, dit is hoe Allah ons geschapen heeft. In de Indonesische stad Yogyakarta staat de enige Koranschool voor transgenders. De hele wereld krijgt de zegen van Allah, dus wij ook. Artikel in Trouw in NL en artikel in het Engels in the Guardian.
 • Info over transgenders en Islam. Transgender moslims worstelen vaak met hun geloof. Ze hebben het gevoel dat transgender zijn als moslim niet kan en mag. De Islam is echter helemaal niet zo eenduidig over dit onderwerp. Onbekend bij veel mensen is bijvoorbeeld, dat in Egypte en Iran de operaties om van geslacht te veranderen zijn toegestaan. Er is in beide landen een Fatwa uitgesproken, waarin toestemming is gegeven voor de geslachtsaanpassende operaties. Een Fatwa is een belangrijke religieuze uitspraak. Vooral Iran wordt er regelmatig geopereerd.
 • Islam en transseksualiteit. Abdulwahid van Bommel is een islamitische docent geestelijke verzorging en schrijver. Op de website NieuwWij geeft hij een uitleg over de acceptatie van transseksualiteit binnen de islam, inclusief een religieuze uitleg waarom transseksualiteit binnen de Islam geaccepteerd moet worden.
 • Aleyna was ooit MustafaVerhaal van een transgender moslima.
 • Ze zijn de derde sekse en dat geeft hen een verheven status volgens het Soefisme. Artikel  in Trouw: Transgender mensen met een islamitische achtergrond halen vaak kracht uit het Soefisme.
 • Iedereenisanders.nl heeft goede informatie over LHBT en religie.
 • Maruf plaats waar moslims met hun vragen terecht kunnen.
 • Stichting Secret garden, Stichting voor LHBTI met een andere culturele achtergrond terecht kunnen Er is een aparte afdeling voor moslims.

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.