Richtlijn voor transgender kinderen van de Amerikaanse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Opnieuw is er een goed onderbouwde richtlijn ‘Ensuring Comprehensive Care and Support for TRansgender and Gender Diverse Children and Adelecents’, uitgekomen, nu  door de Amerikaanse Vereniging van Kindergeneeskunde. In deze richtlijn wordt de genderbevestigende benadering aanbevolen. In deze benadering worden zowel het kind als de rest van het gezin geholpen om een uitingsvorm te vinden die bij het kind past. Daarnaast wordt ondersteuning geboden om dat ook in de omgeving mogelijk te maken. ‘Watchful waiting’, waarbij wachten met grote stappen als een sociale transitie en naamswijziging tot het kind in de puberteit is – en vaak wordt aanbevolen-, wordt in deze richtlijn als achterhaald beschouwd.

In het artikel ‘Pediatricians are key in supporting trangender, gender-diverse youth’ doet Jason Rafferty verslag van deze richtlijn.

Tekst van de richtlijn

Op onze pagina wetenschap zijn ook andere artikelen over dit onderwerp beschikbaar onder behandeling kinderen en jongeren