Tegemoetkomingsregeling oude Transgenderwet.

Minister Sander dekker (op foto) heeft de kamer op 27 augustus geïnformeerd over de tegemoetkomingsregeling die vanaf 18 oktober ingaat

Van 1 juli 1985 tot 1 juli 2014 was je voor het wijzigen van je geslachtsaanduiding in je geboorteakte bij wet verplicht om operaties en een onomkeerbare sterilisatie te ondergaan. Deze voorwaarden zijn in strijd met fundamentele mensenrechten, zoals onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Eind 2020 heeft de overheid, op verzoek van het Transgender- en Interseksecollectief excuses aangeboden voor de wet en beloofde ze een financiële tegemoetkoming.

Die tegemoetkomingsregeling is nu bekend. Vanaf 18 oktober kunnen mensen online een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van €5000. Dit geldt voor iedereen die voor 1 juli 2014 het geslacht op de geboorteakte heeft laten wijzigen of om deze reden een nieuwe geboorteakte heeft laten opmaken. Een gewaarmerkt afschrift is hiervoor voldoende, eventueel aangevuld met extra bewijs in het geval dat een nieuwe geboorteakte is opgemaakt. Een voorbeeld van extra bewijs is een rechterlijke uitspraak waaruit volgt dat een nieuwe geboorteakte mocht worden opgemaakt. Het Transgender- en Interseksecollectief is blij dat de overheid de bewijslast, op advies van het collectief, laag heeft gehouden.

Daarnaast komt de overheid mensen tegemoet bij wie de medische behandeling in grote mate is beïnvloed door de oude wet, maar die niet vóór 1 juli 2014 hun geslachtsvermelding hebben laten wijzigen. In deze groep kunnen bijvoorbeeld mensen vallen die voor 1 juli 2014 zijn begonnen met een medische behandeling, omdat ze niet wisten dat de wet zou veranderen. Ook zij kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de regeling als ze voor 1 juli 2016 het geregistreerde geslacht op hun geboorteakte hebben gewijzigd.

Het Transgender- en Interseksecollectief dat de Staat eind 2019 aansprakelijk heeft gesteld voor de oude transwet is blij dat de regeling er nu is. Het collectief bestaat uit verschillende transgender en intersekse personen onder wie initiatiefneemster Willemijn van Kempen, TNN, NNID en Bureau Clara Wichmann en wordt bijgestaan door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Het collectief vindt het positief dat de Staat ervoor heeft gekozen haar excuses kracht bij te zetten met een financiële tegemoetkoming. Tegelijkertijd betreurt het collectief dat de hoogte en de kaders van deze tegemoetkoming al vast stonden, en het collectief pas in een laat stadium commentaar mocht leveren.

Meer informatie over de tegemoetkomingsregeling is te vinden op de website van TNN

Herkomst tekst: Nieuwsbericht TNN 30 augustus 2021