Testosteron injectie Nebido® vanaf nu volledig vergoed.

Het testosteronpreparaat Nebido® is sinds 2012 in Nederland op de markt als langwerkende intramusculaire injectie. Binnen het geneesmiddelen vergoeding systeem (GVS) werd Nebido® in hetzelfde cluster geplaatst als de kortwerkende testosteron injecties, waardoor er voor Nebido® een aanzienlijke eigen bijdrage nodig was. Dit, terwijl de behandeling met testosterongel – die gemiddeld duurder is dan Nebido® injecties – wel wordt vergoed.  

Dit is in de afgelopen 10 jaar herhaalde malen aangekaart door de patiëntenorganisaties, de beroepsgroep en de registratiehouder. Pas heeft het Zorginstituut op basis van een uitgebreide analyse, richtlijnen van de beroepsgroep en op basis van door de patiëntenorganisaties uitgevoerd gebruikersonderzoek geconcludeerd dat Nebido® niet meer onderling vervangbaar wordt gezien met kortwerkende testosteron injecties. De minister van VWS heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat Nebido®  per 1 oktober 2022 in een eigen categorie van het GVS valt en daarmee volledig wordt vergoed (Naast het standaard eigen risico). Ook zijn de beperkingen die golden bij de vorige clustering vervallen, waardoor de nieuwe regeling ook geldt voor de hormoonbehandeling van genderincongruentie. 

Dit betekent dat de keuze voor een vorm van testosteron behandeling niet meer gestuurd wordt door financiële prikkels, maar gemaakt kan worden op basis van de keuze van de patiënt en de behandelaar. Het is een mooi voorbeeld hoe een gezamenlijke aanpak vanuit de verschillende organisaties uiteindelijk succes hebben gekregen. De aanvraag bij het zorginstituut is gedaan in samenwerking met Nederlandse Hypofyse Stichting, Transvisie, Nederlandse Klinefelter Vereniging, Stichting Zaadbalkanker en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. 

“Ik ben blij dat na 10 jaar hard werken door o.a. onze belangenbehartigers ​het is gelukt ​het testosteronpreparaat Nebido nu voor iedereen toegankelijk is . Het werk van alle betrokkenen ​heeft succes gehad en en daar mogen wij trots op zijn!  Dat de eigen bijdrage (los van het eigen risico) geen ​factor meer is om wel of niet te kiezen voor Nebido is een prachtige ontwikkeling binnen de genderzorg  Wij zijn alle betrokken organisaties zeer dankbaar voor hun inzet en ​volharding”

Maureen van Leeuwen – Voorzitter Transvisie