euros

De meeste zorgkosten bij je transitie worden betaald uit de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Op deze pagina gaan we kort in op de mogelijke aftrekposten bij de Belasting voor zorgkosten die je zelf hebt gemaakt. Ook wordt besproken welke andere mogelijkheden, buiten de zorgverzekering, er zijn om een tegemoetkoming in de zorgkosten te krijgen als je inkomen erg laag is.

Sommigen kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering (zoals: sommige hormonen, sommige hulpmiddelen, reiskosten, etc.). In bepaalde gevallen kun je die als zorgkosten aftrekken van het inkomen voordat de belasting hierover wordt berekend. Zie hiervoor de websites van de belastingdienst en het Nibud.

De gemeente is verantwoordelijk voor inkomensondersteuning bij bv. extra zorgkosten. Elke gemeente heeft daar haar eigen regels voor. Heb je een laag inkomen en extra kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, vraag dan bij het buurtteam van je gemeente of bij het gemeentehuis van de gemeente waar je woont, na wat er mogelijk is. In veel gevallen is deze informatie ook te vinden op de website van de gemeente waar je woont. Zie ook de website meerkosten.nl van Ieder(in) – koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte – voor meer informatie.

Let op: Voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn de landelijke tegemoetkomingen Wtcg en Compensatie eigen risico (Cer) inmiddels afgeschaft. Eventuele extra inkomensondersteuning voor deze groep mensen is nu een taak van de gemeente, zie de vorige alinea.