img_0292

In Nederland kunnen transgender kinderen en jongeren jong onderzocht worden. Jongeren vanaf een bepaalde leeftijd kunnen ook medisch behandeld worden. Diverse behandelaars bieden behandeling aan in de vorm van het stellen van een diagnose en het verstrekken van puberteitsremmers bij aanvang van de puberteit.

Bij de begeleiding van transgender kinderen is vaak veel meer nodig dan alleen diagnose stelling en puberteitsremmers. Denk daarbij aan: hulp bij de genderidentiteitsontwikkeling en hulp bij de zoektocht hoe de gender vorm te geven. Deze hulp wordt niet altijd door de behandelcentra gegeven. Daarvoor bestaan gespecialiseerde organisaties. Op het tabblad ‘psychologische ondersteuning’ worden organsiaties genoemd die daar een rol in kunnen spelen.

Transvisie geeft op deze pagina namen van behandelaars die bij haar bekend zijn. Transvisie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de betreffende behandelaar. Achter een aantal zorgverleners is de waardering opgenomen, die door cliënten zijn gegeven aan deze zorgverlener op de website van ZorgkaartNederland. Waardeer zelf ook je zorgverlener. Dat kan via het widget. Staat je zorgverlener er niet bij, of is je zorgverlener nog niet bekend bij ZorgkaartNederland, vraag dan, via de website van ZorgkaartNederland, deze zorgverlener op deze website toe te voegen.

Voor behandelaars: Als je kinderen of jongeren behandelt in het kader van genderincongruentie (genderdysforie) en je komt niet op onze lijst voor, maar je vindt dat je er wel op zou moeten staan, stuur een e-mail naar onze redactie. Vermeld in de e-mail de juiste naam van de organisatie, website en verwijzing op de website naar de hulp die wordt geboden aan transgender kinderen en/of jongeren, het soort hulp dat wordt geboden en naam en telefoonnummer van een contactpersoon. Ben je van mening dat je ten onrechte in onze lijst bent opgenomen, mail ook dat naar onze redactie.

Op deze pagina staan behandelaars die het kind of de jongere en soms ook de ouders kunnen helpen bij de zoektocht naar de genderidentiteit. En mogelijk ook later bij de daadwerkelijke medische behandeling. Regelmatig komen daar behandelaars bij en vallen er behandelaars af, waardoor deze pagina mogelijk niet volledig is. Je kunt bij ons informeren of er nog wijzigingen bekend zijn, zie contactgegevens. Voor jongeren van 18 jaar en ouder kijk ook op de pagina behandelaars voor volwassenen.

Alle GGZ instellingen en vrijgevestigd psychologen en psychiaters moeten wachttijden voor hun patiënten openbaar maken. Een wachttijd langer dan 6 weken wordt als te lang aangemerkt. Vooral gespecialiseerde instellingen halen deze wachttijd veelal niet.

Helaas hanteren de verschillende behandelaars vaak (lange) wachttijden en/of wachtlijsten, zowel na de aanmelding, als tijdens de transitie. Laat je bij aanmelding goed informeren over de wachttijd. Wachttijden kunnen veranderen, ze kunnen zowel korter als langer worden. Wil je meer informatie over de wachttijden, kijk op de website van de betreffende behandelaar of bel ze. (Voor wachttijden AUMC zie de website).

Volgens informatie van de zorgverzekeraars moeten behandelaars mensen binnen redelijke termijn de behandeling geven waar ze voor zijn gediagnosticeerd. Deze afspraken zijn, volgens de zorgverzekeraars, met de transgender klinieken gemaakt er zijn echter nog geen richttijden vastgesteld. Zijn de wachttijden voor een behandeling erg lang, dan moet de zorgverzekeraar formeel ervoor zorgen dat je toch een behandeling kunt ondergaan. Heb je het gevoel dat je heel erg lang moet wachten, langer dan anderen die in het traject zijn, wend je dan tot je zorgverzekeraar met het verzoek ervoor te zorgen dat je binnen afzienbare tijd voor behandeling in aanmerking komt.

Er zijn in Nederland twee academische ziekenhuizen waar kinderen en jongeren met genderincongruente (genderdysfore) gevoelens terecht kunnen. Daar werken specialisten uit meerdere medische disciplines aan de behandeling.

RadboudUMC Amalia Kinderziekenhuis, expertisecentrum Geslacht & Gender, Nijmegen

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar kunnen hier terecht voor diagnose en geslachtsaanpassende behandeling. Inmiddels kunnen ook volwassen > 18 jaar hier hun transitie volledig ondergaan, dus kan het transitieproces van jongeren hier ook worden afgerond.

Amsterdam UMC (VUmc), Kennis- en zorgcentrum genderdysforie

Kinderen en jongeren kunnen hier terecht voor diagnose en geslachtsaanpassende behandeling (hormonen: puberteitsremmers vanaf ca 11 jaar en cross-sekse hormonen vanaf ca 15/16 jaar en operaties vanaf 18 jaar).

Het Zaans Medisch Centrum

Kinderen en jongeren kunnen hier terecht voor diagnose en geslachtsaanpassende behandeling (hormonen: puberteitsremmers vanaf ca 11 jaar en cross-sekse hormonen vanaf ca 15/16 jaar en operaties vanaf 18 jaar).

Naast de academische ziekenhuizen zijn er een aantal behandelaars in Nederland waar transgender kinderen en jongeren de onderzoeksfase (diagnose) kunnen doorlopen.

Genderteam Zuid-Nederland (Mutsaersstichting en OOG)

Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor hun zoektocht naar hun genderidentiteit. Werkt samen met een endocrinoloog/kinderarts van het kinderziekenhuis in Antwerpen en met Amsterdam UMC (VUmc). Voor medische behandeling vanaf ongeveer 12 jaar (puberteitsremmers) kunnen jongeren worden doorverwezen naar deze ziekenhuizen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlMutsaersstichting is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Jonx, Stichting Lentis

Voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Vanaf 18 jaar wordt doorverwezen naar de volwassenpoli van bijvoorbeeld PsyQ of het genderteam van UMCG. Jonx werkt samen met het UMCG in Groningen. Voor de medische behandeling vanaf ongeveer 12 jaar tot 18 jaar wordt het kind doorverwezen naar Amsterdam UMC (voorheen VUmc).

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlLentis is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Stepwork Transgenderzorg

Let op: op 21 september 2021 is Stepwork transgenderzorg failliet verklaard |Lees hier meer over wat dit betekent voor de zorgverlening

Stepwork heeft diverse locaties in Nederland. Hier kunnen kinderen van alle leeftijden terecht. De kinderen kunnen via Stepwork vanaf 17 jaar ook met cross-sekse hormonen worden behandeld door endocrinologen die door het hele land werken, onder andere in Den Haag, Rotterdam en Maastricht en Leeuwarden. Deze endocrinologen werken samen met het Amsterdam UMC (VUmc).

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlStepwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Momenteel komen er wel behandelaars bij. Benader ons via de telefoon of via e-mail, zie contactgegevens, om te informeren of er  behandelaars zijn bijgekomen.

Op een aantal plaatsen in het land wordt professionele, psychologische en psychosociale hulpverlening gegeven op individuele basis, maar soms ook in groepsverband. Je kunt bij deze organisaties veelal niet terecht als vervanging voor de diagnostische fase, maar ze kunnen kinderen en/of jongeren en/of hun ouders:
  • helpen bij de zoektocht naar de genderidentiteit;
  • doorsturen naar een genderbehandelcentrum of een vrij gevestigde psycholoog;
  • verder begeleiden bij de transitie.

Onderstaand overzicht is niet volledig. Voor meer informatie neem contact met ons op via telefoon of e-mail, zie contactgegevens.

Youz – Transvisie Zorg

Biedt hulp aan kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen met genderidentiteitsvragen en -problemen. Vestiging Zaandam en Gorinchem.

Youz werkt samen met Zaans Medisch centrum voor de hormoonbehandeling.

Waardering is voor de hele organisatie, en niet specifiek alleen voor Zaandam.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlYouz is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Genderteam Zuid-Nederland (Mutsaersstichting en OOG)

Biedt hulp en zorg aan (ouders van) kinderen en jongeren die worstelen met hun gender-identiteit.

Zie de waardering van deze zorgverlener op het tabblad medische transitie.

Jonx, Stichting Lentis

Helpt kinderen en jongeren uit Noord-Nederland die als meisje of jongen zijn geboren en zich daar niet prettig bij voelen. Biedt behandeling aan jongeren t/m 18 jaar.

Zie de waardering van deze zorgverlener op het tabblad medische transitie.

Stepwork Transgenderzorg

Biedt psychologische hulpverlening gedurende alle fases van het behandeltraject (ook pre- en postoperatief) op basis van maatwerk, vergroten van levenskwaliteit en zorg voor naasten.

Zie de waardering van deze zorgverlener op het tabblad medische transitie.

Check-in coaching

Begeleiding van kinderen en jongeren met vragen over hun genderidentiteit, hun ouders en kinderen met een transgender ouder.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCheck-in Coaching is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Psychologenpraktijk De Vaart

Psychologische ondersteuning aan transgender kinderen en jongeren en hun directe naasten.

Psy Trans – De Vaart

Biedt transgenderzorg voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen en hun naasten. Hiervoor werkt PsyTrans samen met het genderteam van Psychologenpraktijk De Vaart in Assen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPsyTrans is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Kappa (GGZ)

Mw. Liëtta Beyer, kinder- en jeugdpsycholoog. Werkt met kinderen met genderdysforie, start met de ouders en doet met kleine kinderen spelobservatie.

Willemshuis Psychiaters en Psychotherapeuten

Mw. drs. M. Engberink. Werkt met met kinderen met genderdysforie in noord-oost Brabant

Villa Kakelbont

Mw. Jacqueline Vuister, heeft genderdysforie als deelspecialisatie. Werkt met kinderen. Omgeving de Veluwe.

Ik Ben Dit

Ditte Slabbekoorn begeleidt zowel kinderen/jongeren en hun ouders in hun zoekproces, als reeds getransformeerde (jong) volwassenen die met specifieke problemen kampen. Wanneer nodig pleegt ze overleg met het AUMC (VUmc) in Amsterdam.

Transsupport Rotterdam

Heeft al lange tijd ervaring met transgender jongeren. Ook groepsbijeenkomsten voor jongeren vanaf 14 jaar.

Compass GGZ

Transgenderzorg aan jongeren en kinderen. Compass biedt brede psychologische begeleiding en zo nodig ook maatschappelijke werk.

GGZ instellingen en PsyQ’s

Sommige plaatselijke GGZ instellingen of PsyQ’s ondersteunen kinderen en jongeren met genderdysforie. Informeer bij ons via telefoon of e-mail, zie contactgegevens of bij de betreffende organisatie.

Naast deze organisaties zijn er nog een aantal vrijgevestigde psychologen die hulp kunnen bieden. De adressen daarvan zijn bij ons bekend, bel of mail, zie contactgegevens.

Soms valt de deskundige psychologische zorg, waar we hier over spreken, onder de Jeugdwet of de WMO en is de gemeente de partij die deze zorg regelt. Je kunt altijd bij de gemeente waar je woont, meestal bij het Jeugd- of WMO-loket, nadere informatie vragen.

Op de website ‘Roze in Wit’ staat een lijst van artsen die het statement LHBTI+ vriendelijke artsen hebben onderschreven. Deze lijst kan je helpen als je een LHBTI+ vriendelijke arts zoekt. Zoek op naam, specialisme of regio. De kleur van de blokjes geeft aan wat of het een basisarts of specialist is. Deze artsen hebben aangegeven zichtbaarheid en openheid belangrijk te vinden. Niet elke arts heeft specifieke kennis op het gebied van LHBTI+ gerelateerde gezondheidsproblemen. Ben je daar wel naar opzoek, neem dan contact op met de organisatie Roze in Wit, mogelijk kunnen ze je daar verder helpen.

Deel de ervaringen die je hebt met je zorgverlener op de website van Zorgkaart Nederland, daar hebben anderen ook wat aan !

Transvisie heeft het initiatief genomen tot samenwerking met ZorgkaartNederland van de Patiëntenfederatie Nederland en heeft dit afgestemd met zorgverleners. Patiëntenfederatie Nederland en haar leden helpen patiënten en cliënten een sterke positie in te nemen ten opzichte van zorgverzekeraars en zorgverleners. Ervaringen van mensen met de zorg zijn daarvoor belangrijk. Een instrument daarvoor is de ZorgkaartNederland.

Homepage ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland helpt het aanbod van zorgverleners inzichtelijker maken voor transgender mensen en hun verwijzers. Dat draagt bij aan keuzevrijheid en decentralisatie. Mensen kunnen op de website ZorgkaartNederland hun ervaringen delen over de zorg die ze hebben ontvangen. Ze kunnen laten zien wat goed ging en wat beter kan. Dat helpt kwaliteit inzichtelijk te maken, prikkelt zorgverleners en helpt andere mensen bij het maken van keuzes voor de beste zorg.

Op de website van ZorgkaartNederland vind je het zorgaanbod, de zorgverleners en de toegekende waarderingen, met op- en aanmerkingen. We roepen iedereen op eigen zorgverlener te waarderen en ervaringen te delen via ZorgkaardNederland of via het widget op onze pagina’s behandelaars. We denken dat dit kan helpen om de zorg verder te decentraliseren. Er wordt nu te vaak automatisch naar Amsterdam UMC (voorheen VUmc) doorverwezen, terwijl dat helemaal niet altijd de beste weg is. Zo houden de verwijzers de centralisatie onbewust in stand.

Hoe kun je je ervaringen en waardering delen?

  • Ga naar http://www.zorgkaartnederland.nl en geef waarderingen aan je zorgverleners. Dit kan je psycholoog zijn of je endocrinoloog, maar ook een chirurg of je huidtherapeut of logopedist.
  • Je kunt je review doen voor de gehele zorginstelling, of je behandelaar. Soms zijn ook specifieke teams apart te vinden, zoals bijvoorbeeld het genderteam van het Vumc (https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/belangenorganisatie-kennis-en-zorgcentrum-voor-genderdysforie-amsterdam-3034708). Hoe specifieker, hoe beter! Dus liever je arts beoordelen en niet het ziekenhuis als geheel.
  • Staat jouw zorgverlener er niet tussen, dan kun je die aanmelden bij de redactie van ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/content/aanmelden-zorgaanbieder
  • Van belang is om bij het invullen van de waardering aan te geven dat het gaat om zorg voor de aandoening genderdysforie. Alle waarderingen op het vlak van genderdysforie zijn dan zichtbaar via deze pagina: https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/genderdysforie. Nu zijn het er nog niet veel, maar met jullie hulp wordt het meer en meer!
  • Op onze eigen website tonen we van een aantal behandelaars hun score op ZorgkaartNederland. Op onze pagina’s ‘behandelaars’ (volwassenen en kinderen) staat bij verschillende behandelaars een widget van ZorgkaartNederland.  Hierop staat de gemiddelde score, die deze zorgverlener heeft behaald. Ervaringen met een zorgverlener kunnen worden gedeeld via het widget. We hopen in de loop van de tijd het aantal widgets verder uit te breiden.
  • De contactgegevens die worden gevraagd, zijn voor de redactie van ZorgkaartNederland zodat ze je review eventueel kunnen controleren. Dit is om misbruik te voorkomen.
  • Het kan tot 5 dagen duren voor je review online staat. De redactie van ZorgkaartNederland beoordeelt hem eerst.