t-vlag-met-zwarte-doek

Op deze websitepagina vind je informatie die is uitgebracht over transgender mensen vanuit verschillende religieuze stromingen. Zie onze pagina persoonlijke verhalen, tabblad Transgender en geloof voor ergen ervaringen van transgender mensen in relatie tot hun religie. Je kunt ook een bijeenkomst van onze groep Transgender en geloof bezoeken om met mensen te praten en te horen hoe zij een en ander aanpakken of ervaren.

 • Christengenderdysforie: Speciale website voor transgenders met geloofsvragen.
 • Brochure: Transgender, geloof en kerk. Informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen over transgenders en de wijze waarop kerkgemeenschappen transgenders kunnen bejegenen en opvangen, door prof. H. Zorgdrager.
 • Wondermooi, zoals U mij gemaakt heeft: Carl Buijs, Wielie Elhorst, Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager, een handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk. ISBN: 9789043530385
 • PKN heeft aanvulling op het Dienstboek, speciaal voor transgender mensen. O.a. ten behoeve van het uitkomen met een andere naam, of gebeden die zowel in het pastoraat als thuis kunnen worden gebruikt. Zie website van PKN. Wil je meer weten over de aanvulling ga naar: www.dienstboek.nl , klik op ‘Uitbreidingen Gereformeerde Liturgie en andere toegevoegde teksten’, klik op ‘Toevoeging naampresentatie transpersoon’.
 • Aanpassing doopakte. In de protestantse kerk de PKN is een discussie opgestart over de mogelijkheid om de doopakte aan te passen nadat je van geslacht bent veranderd. Er is in het Friesch dagblad en op de website van het COC aandacht aan dit onderwerp besteed.
 • Transgender heeft open harten nodig. Interview in het Reformatorisch Dagblad met Ds. M.O. ten Brink (een van de vrijwilligers van Transgender en geloof).
 • Ik ben er trots op een katholieke transgender te zijn Artikel in Time over de wijze waarop paus Franciscus een transgender bezoeker met open armen ontving. Nu zou de rest van de kerk moeten volgen. Lees het artikel in Time .
 • Brown, trans, queer, Muslim, and proud, krachtige en ontroerende toespraak door Sabah Choudrey over zijn leven als transgender man en moslim.
 • Transgender zijn is geen vrije keuze, dit is hoe Allah ons geschapen heeft. In de Indonesische stad Yogyakarta staat de enige Koranschool voor transgenders. De hele wereld krijgt de zegen van Allah, dus wij ook. Artikel in Trouw in NL en artikel in het Engels in the Guardian.
 • Info over transgenders en Islam. Transgender moslims worstelen vaak met hun geloof. Ze hebben het gevoel dat transgender zijn als moslim niet kan en mag. De Islam is echter helemaal niet zo eenduidig over dit onderwerp. Onbekend bij veel mensen is bijvoorbeeld, dat in Egypte en Iran de operaties om van geslacht te veranderen zijn toegestaan. Er is in beide landen een Fatwa uitgesproken, waarin toestemming is gegeven voor de geslachtsaanpassende operaties. Een Fatwa is een belangrijke religieuze uitspraak. Vooral Iran wordt er regelmatig geopereerd.
 • Islam en transseksualiteit. Abdulwahid van Bommel is een islamitische docent geestelijke verzorging en schrijver. Op de website NieuwWij geeft hij een uitleg over de acceptatie van transseksualiteit binnen de islam, inclusief een religieuze uitleg waarom transseksualiteit binnen de Islam geaccepteerd moet worden.
 • Aleyna was ooit MustafaVerhaal van een transgender moslima.
 • Ze zijn de derde sekse en dat geeft hen een verheven status volgens het Soefisme. Artikel  in Trouw: Transgender mensen met een islamitische achtergrond halen vaak kracht uit het Soefisme.
 • Iedereenisanders.nl heeft goede informatie over LHBT en religie.
 • Maruf plaats waar moslims met hun vragen terecht kunnen.
 • Stichting Secret garden, Stichting voor LHBTI met een andere culturele achtergrond terecht kunnen Er is een aparte afdeling voor moslims.
 • Kun je ideeën over gender, seksualiteit en relaties binnen religie openbreken? Artikel in het Boeddhistisch Dagblad.
 • Boeddhist, genderqueer en trans. Een artikel van Ray Buckner met zijn persoonlijke mening over wat het betekent Boeddhist, genderqueer en trans te zijn.
 • Orthodoxe rabbijn neemt het op voor de LHBT-joden. Hij werkt in de LHTB-Synagoge in New York. Artikel over hem en zijn ideeën.
 • Joods en transman. Artikel van een transman die ingaat op zijn Joodse geloof in relatie tot het transgender zijn.
 • Se Amerikaanse Abby Stein is Rabbijn, maar dan wel op haar manier. Artikel in Trouw.
 • This Baptist church in Ohio has a new pastor, and she’s trans. Artikel over een nieuwe, transgender pastor in deze Baptist church.
 • Bevestigingsritueel door Church of England. De Church of England denkt na over een ritueel om de transitie van transgender mensen in de kerk te bevestigen. Zie dit Engelstalige artikel in Guardian
 • The Church of England stands up against Transgender bullyingArtikel over de Kerk van Engeland die alle scholen een gids heeft gestuurd om meer inclusief te zijn naar transgender en non-binary studenten.
 • In zijn ogen geen zondaar. Auteur Jolanda van der Lee. Dit boek vertelt, na een historische inleiding, wat vijf ‘contrair sexualen’ schreven over hun leven, God en verlangens.