Transvisie roept op genderzorg failliet Stepwork voorlopig ook na 31 oktober te continueren en snel plan voor herplaatsing te maken.

Persbericht – 8 oktober 2021, Utrecht

Transvisie is de afgelopen weken in nauw en constructief contact geweest met alle partijen over een clientgerichte oplossing voor de transgender personen die in zorg zijn of op de wacht-/aanmeldlijst staan van het failliete Stepwork. Het gaat om maximaal 1725 personen. Niet duidelijk is wat de zorgvraag van deze groep is.

Graag verwijzen we hieronder naar het persbericht dat de zorgverzekeraars vandaag hebben uitgebracht voor een update.

Kort de feiten:
In zorg: er zijn 450 mensen in zorg, waarvan 80 in oktober nog een afspraak hebben staan. Deze afspraken gaan door. Het UWV betaalt door tot die datum. Er is nog onvoldoende inzicht in de zorgvraag van al deze mensen.
Wachtenden: Er zijn potienteel 1275 wachtenden: 475 mensen op de wachtlijst en 800 mensen op de aanmeldlijst: zij hebben zich wel aangemeld, maar nog niet opgenomen op de wachtlijst door ontbrekende informatie. Het is onduidelijk hoeveel mensen ook elders op een wachtlijst staan, of dat mensen al elders in behandeling zijn (geweest).
Behandelaren: Er zijn 4 behandelaren actief voor genderzorg bij Stepwork, grotendeels part-time.

Transvisie roept partijen op om de lopende zorg te continueren, tot dat deze elders is ondergebracht. En hier uiterlijk 18 oktober 2021 duidelijkheid over te geven.

Gelet op het beperkte aantal behandelaren en de potentieel zeer grote groep wachtenden en in zorg, verwacht Transvisie dat ook bij het vinden van een eventuele overnamepartij, sprake zal zijn van herplaatsing van een aanzienlijk deel van deze mensen. Transvisie heeft inmiddels aangedrongen bij de curator:

  • Stepwork nu echt heel snel inzicht te krijgen in de samenstelling en zorgvraag van de groep in zorg en de groep wachtenden. Dit door deze personen per mail uiterlijk komende week te verzoeken gerichte informatie te verstrekken.
  • Nu direct samen met verzekeraars alle voorbereidingen te treffen voor een waarschijnlijk (gedeeltelijke) herplaatsing en daarover met andere zorgaanbieders in overleg te treden. Met verzekeraars heeft Transvisie afspraken gemaakt om dat fair te doen op basis van nood en datum van wachtlijst of behandeling.

Transvisie is in nauw contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en heeft verzoek gedaan het toezicht ook uit te oefenen op de herplaatsing van degene die wachten op zorg.

Sta je op de aanmeld- of wachtlijst of ben je in zorg bij Stepwork? 

  • Meld je niet zelf aan bij een andere bestaande zorgaanbieder of nieuwe zorgaanbieders die zich mogelijke aandienen. Je koms dan waarschijnlijk onder aan de wachtlijst.
  • Wacht de berichten van Stepwork af.
  • Krijg je een bericht komende week van Stepwork met het verzoek om informatie, beantwoord deze zo spoedig mogelijk.
  • Je kunt altijd terecht bij je zorgverzekeraar als je vragen hebt. Mocht je er niet uitkomen, dan kan je contact opnemen met de NZa (zie ons persbericht van 21 september).
  • Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, advies of een luisterend oor in deze onzekere tijd, dan kun je terecht bij de gezamenlijke Transgender infolijn van Transvisie en Transgender Netwerk Nederland: 085-1303846 of vraag een gesprek aan via gesprekken@transvisie.nl We staan klaar om naar je te luisteren. Je staat er nooit alleen voor.

Noot voor de redactie: Heeft u na het lezen van dit persbericht vragen of wilt u een interview afnemen? Neem dan contact op met: Maureen van Leeuwen – Voorzitter Transvisie via voorzitter@transvisie.nl of 06 21 83 79 42