Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel om artikel 1 van de Grondwet uit te bereiden

De Tweede Kamer stemde vandaag, 30 juni 2020, in grote meerderheid in met het wetsvoorstel om LHBTI-rechten op te nemen in artikel 1 van de Grondwet.

Artikel 1 van de Grondwet luidt op dit moment:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het wetsvoorstel wil daar ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ aan toe voegen.

Een verdere verduidelijking die ook discriminatie van transgender en interseksuele personen verbiedt, zou niet nodig zijn, omdat deze discriminatie al valt onder ‘geslacht’. 

Zie ook de uitgebreide berichtgeving van het COC hierover.