Update na eerdere berichtgeving over zorgaanbieder GenderHealthcare.

Utrecht, Zaterdag 29 april 2023 – Transvisie deelt een update naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom zorgaanbieder GenderHealthcare.

Let op: op 29 april 2023 hebben wij een update gedeeld over onze eerdere berichten rondom zorgaanbieder GenderHealthcare. Zie dit bericht hier: https://transvisie.nl/update-na-eerdere-berichtgeving-over-zorgaanbieder-genderhealthcare/

Na het faillissement van transgenderzorg aanbieder StepworkGGZ in 2021 heeft Genderhealthcare een doorstart gemaakt metdeze transgenderzorg door alle cliënten van Stepwork GGZ overte nemen en zorg voor deze groep transgenderpersonen te continueren.

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft bij de start van Genderhealthcare terughoudend gereageerd op de start van dezenieuwe organisatie. Transvisie wilde in 2021, na het faillissement van Stepwork GGZ een goede doorstart borgen voor alle betrokken cliënten van de gefailleerde organisatie. Daarom koosTransvisie in 2021 niet voor de dan nog onervaren en pas net opgerichte organisatie Genderhealthcare.

Transvisie heeft in 2021 een bericht naar de pers gestuurd waarin deze keuze is uitgelegd. Genderhealthcare laat intussen, anderhalf jaar later, zien dat zij patiëntenzorg levert die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die gelden voor vermelding in de Transgender Wegwijzer. Deze voor Genderhealthcare negatieve reactie heeft de start van Genderhealthcare lastiger gemaakt.

Transvisie betreurt dit en biedt hiervoor excuses aan aan de bestuurder en alle andere betrokkenen van Genderhealthcare.

Transvisie werkt nu aan een goede samenwerking met transgenderzorg organisatie Genderhealthcare. Zij heeft Genderhealthcare inmiddels toegevoegd aan de Transgender Wegwijzer. https://transgenderwegwijzer.nl


Notitie voor de redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de communicatieafdeling van Transvisie via communicatie@transvisie.nl Ander contact met onze organisatie betreffende dit onderwerp wordt niet beantwoord.


Eerdere berichten binnen dit thema