Wij zijn er voor jou.

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor jou. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Wij zijn er voor jou, wij zijn Transvisie.

Opkomen voor je belangen

Wij behartigen de belangen van transgender mensen en hun directe omgeving door deel te nemen aan tal van landelijke en regionale overleggen, door aan organisaties of de politiek vragen te stellen over onderwerpen die in de praktijk tot problemen leiden, of die in het belang van de doelgroep anders zouden moeten zijn.

transcafe lvb

Andere mensen ontmoeten

Als je transgender bent voel je je vaak niet prettig in je eigen lijf. Je voelt je bijvoorbeeld man terwijl je een vrouwenlijf hebt. Of je voelt je vrouw terwijl je een mannenlijf hebt. Of je voelt je man en vrouw. Je hoeft niet alleen te zijn. Onze contactgroepen zijn ontmoetingsplekken voor mensen die in gelijksoortige levensfases zitten.

Meer te weten komen

Ons kenniscentrum is een plek waar je op je gemak meer te weten kan komen over allemaal onderwerpen die voorbijkomen binnen het thema genderidentiteit en genderexpressie. Met ervaringsverhalen, leeslijsten en uitlegvideo’s komt het bijna niet voor dat wij het antwoord niet op onze website hebben staan.