VN-special: ‘Hoe de transgenderzorg door een monopolie belemmerd wordt’

Vandaag publiceerde Vrij Nederland een verslag over de transgenderzorg in Nederland en de positie van het Amsterdam UMC hierin, Transvisie-voorzitter Lisa van Ginniken werd hiervoor geïnterviewd.

Aan de hand van het verhaal van Pepijn Stoop worden veel situaties uitgelegd die ook binnen Transvisie bekend zijn, zoals onze voorzitter stelt. Transvisie dringt al jaren aan op tijdige, toegankelijke en decentrale zorg, dit verdrukt de lange wachttijden en geeft transgender personen in Nederland meer zorgkeuze. Transvisie krijgt vaker signalen, van zowel transgender personen als van zorgaanbieders, dat het Amsterdam UMC actief ontmoedigt om niet-specialisten zorg te laten bieden aan transgender personen. Al in al komt de bijna-monopoliepositie van het ziekenhuis de zorg niet ten goede, zoals het blad stelt.

In oktober 2018 werd adviesbureau Zorgvuldig Advies als kwartiermaker aangesteld om de problemen in de transgenderzorg in kaart te brengen en met concrete oplossingen te komen. Specifiek moest de ‘netwerkzorg’, zoals deze door onder andere Stepwork wordt geleverd, worden onderzocht. In januari 2019 kwam uit dit onderzoek een definitief rapport waarin duidelijker werd hoe de lange wachtlijsten moeten worden aangepakt. Hoe ver de decentralisatie wordt doorgevoerd zal snel bekend worden, na vele onderhandelingen met zeven beroepsorganisaties en Transvisie die sinds 2016 plaats hebben gevonden wordt na de zomer wordt de standaard voor stomatische (lichamelijke) behandelingen verwacht. Volgens drs. Annelijn Wensing van het Amsterdam UMC zal deze standaard zorgaanbieders helpen in de erkenning bij zorgverzekeraars.

Het volledige stuk valt te lezen op de website van Vrij Nederland.