Kenniscentrum

Volwassenen

Wanneer iemand eraan twijfelt of het geboortegeslacht wel overeen komt met de beleefde genderidentiteit kan er sprake zijn van een zoektocht met als mogelijke uitkomst dat er sprake is van transgenderzijn of non binariteit. Op deze pagina wordt ingegaan op de begrippen genderzoekend, transgender en non binair. Zie voor meer begrippen en uitleg onze pagina begrippen.

Wat betekent transgender?

Het woord ‘transgender’ wordt op twee manieren gebruikt:

  1. als paraplubegrip, voor een breed scala aan genderidentiteiten en genderexpressies.. Het wordt gebruikt voor iedereen (kinderen, jongeren en volwassenen), die zich niet, of in mindere mate identificeert met het geslacht dat bij geboorte is toegekend;
  2. in engere zin, voor mensen die een gehele of gedeeltelijke transitie naar het andere geslacht nastreven of hebben ondergaan.

Transgender kinderen hebben vragen over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren jongen of meisje niet het gevoel een jongen of een meisje te zijn. De mismatch tussen beleefde genderidentiteit en het biologische geslacht wordt ook wel genderincongruentie of genderdysforie genoemd.

Genderincongruentie ofwel een verschil tussen de genderidentiteit en het biologische geslacht van een kind gaat niet over seksuele voorkeur. Het gaat om een langdurig en diep gevoeld niet passen bij het geboortegeslacht. De seksuele voorkeur kan net als bij mensen bij wie hun genderidentiteit overeen komt met het biologische geslacht variëren naar alle verschijningsvormen, zoals hetro-, bi-, homoseksueel).

Sommige mensen willen hulp bij hun zoektocht. Je kunt dan terecht bij een gespecialiseerde GGZ instelling. Anderen willen een diagnose en mogelijk behandeling. Die kunnen terecht bij een gespecialiseerd genderteam of bij een van de gespecialiseerde psychologen. Zie de Transgender Wegwijzer voor het actuele overzicht behandelaren. Het kan fijn zijn om samen met een behandelaar uit te zoeken wat je met je gevoelens wilt en of, en hoe ver, je eventueel een transitie (zie het onderwerp transitie) wilt overwegen. Transvisie kan je helpen om aan adressen voor individuele ondersteuning en begeleiding in jouw regio te komen. Neem gratis contact op met het Transgender Infopunt.

Wij organiseren iedere maand op verschillende plekken in Nederland bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden begeleid door onze vrijwilligers die zelf ook betrokken zijn binnen het thema transgender/non-binair. Inmiddels hebben wij 12 contactgroepen met ieder een eigen thema of doelgroep.

Zelfontdekking

Hoe weet je voor jezelf of je transgender of non binair bent? Het antwoord daarop is niet altijd eenvoudig. Vaak is het een zoektocht. Je hebt het gevoel dat een en ander niet klopt. Je weet niet wat er schort, maar soms ook wel. Om het voor jezelf duidelijk te krijgen spelen meerdere factoren een rol, denk aan leeftijd, omgeving waar je opgroeit, informatie die je hebt, maar ook de mate van genderincongruentie (het gevoel dat innerlijk en uiterlijkheid niet kloppen). Genderincongruentie kan variabel zijn. Bij sommige mensen is op zeer jonge leeftijd (kleuter, lagere school of puberteit) al duidelijk dat hun genderidentiteit niet overeen komt met hun biologische geslacht. Bij anderen komt dat pas op latere leeftijd (als volwassene, middelbare leeftijd, of nog later) tot uiting. Voor oudere mensen kan de tijdgeest een van de bepalende factoren voor een coming-out zijn. Sociale omstandigheden, gezin, werk, geloof kunnen een remmende factor zijn om uit de kast te komen. Het kan zijn dat je er heel lang mee hebt geworsteld, of dat het klip en klaar is: ik ben een vrouw/man/non binair, zo ga ik leven en niemand stopt me.

Deze pagina is op 27 februari 2024 bewerkt.