Volwassenen > Behandelaars

Behandelaars

Algemene informatie over de behandeling en behandelaars.

Op deze pagina staan behandelaars die je kunnen helpen bij je medische transitie. Op dit moment komen daar behandelaars bij en ook vallen er wel eens behandelaars af. Je kunt bij ons, zie contactgegevens, informeren of er nog wijzigingen zijn of andere behandelaars bekend zijn.

Transvisie geeft namen van behandelaars door die bij haar bekend zijn. Transvisie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de betreffende behandelaar. Achter een aantal zorgverleners zijn de waarderingen opgenomen, die door cliënten zijn gegeven aan deze zorgverlener op de website van ZorgkaartNederland. Waardeer zelf ook je zorgverlener. Dat kan via het widget. Staat je zorgverlener er niet bij, of is je zorgverlener nog niet bekend bij ZorgkaartNederland, vraag dan, via de website van ZorgkaartNederland, deze zorgverlener op die website toe te voegen.

Voor behandelaars: Als je volwassenen behandelt in het kader van genderincongruentie (genderdysforie) en je komt niet op onze lijst van behandelaars voor, maar vindt dat je er wel op zou moeten staan, stuur dan een e-mail naar redactie@transvisie.nl. Vermeld in deze mail de juiste naam van de organisatie, website en verwijzing op de website naar de hulp die wordt geboden aan transgender volwassenen, het soort hulp dat wordt geboden en naam en telefoonnummer van een contactpersoon. Sta je op deze lijst maar vind je dat je daar niet thuishoort, mail dat ook naar redactie@transvisie.nl

Wachttijden.

Helaas bestaat de medische transitie voor een groot deel uit wachten omdat de verschillende behandelaars vaak (lange) wachttijden en/of wachtlijsten hanteren, zowel na de aanmelding als tijdens de transitie. Laat je bij aanmelding goed informeren over de wachttijd omdat wachttijden kunnen veranderen, ze kunnen zowel korter als langer worden.

Behandelaars:

  • Amsterdam UMC (voorheen VUmc): publiceert alleen nog beperkte info op de eigen website.
  • UMCG: publiceert wachttijden op de eigen website.
  • Overige behandelaars: kijk op de hun website of bel.

Alle GGZ instellingen en vrijgevestigd psychologen en psychiaters moeten vanaf 1 april 2016 de wachttijden voor hun patiënten openbaar maken. Een wachttijd langer dan 6 weken wordt als te lang aangemerkt. Vooral gespecialiseerde instellingen halen deze wachttijd veelal niet.

Volgens informatie van de zorgverzekeraars moeten behandelaars zorgvragers binnen redelijke termijn de behandeling geven waar ze voor zijn gediagnosticeerd. Deze afspraken zijn, volgens de zorgverzekeraars, met de genderklinieken gemaakt er zijn echter nog geen richttijden vastgesteld. Zijn de wachttijden voor een behandeling erg lang, dan moet de zorgverzekeraar formeel ervoor zorgen dat de verzekerde toch een behandeling kan ondergaan. Heb je het gevoel dat je heel erg lang moet wachten, langer dan anderen die in het traject zitten , wend je dan ook tot je zorgverzekeraar met het verzoek ervoor te zorgen dat je binnen afzienbare tijd voor behandeling in aanmerking komt.

Roze in wit: LHBTI+ vriendelijke artsen.

Op de website ‘Roze in Wit’ staat een lijst van artsen die het statement LHBTI+ vriendelijke artsen hebben onderschreven. Deze lijst kan je helpen als je een LHBTI+ vriendelijke arts zoekt. Zoek op naam, specialisme of regio. De kleur van de blokjes geeft aan wat voor soort arts het is (basisarts of specialist). Deze artsen hebben aangegeven zichtbaarheid en openheid belangrijk te vinden. Niet elke arts heeft specifieke kennis op het gebied van LHBTI+ gerelateerde gezondheidsproblemen. Ben je daar wel naar opzoek neem dan contact op met de organisatie Roze in Wit, mogelijk kunnen ze je daar verder helpen.

Deel je ervaring met andere.

Transvisie werkt samen met ZorgkaartNederland van Patiëntenfederatie Nederland en heeft dit afgestemd met zorgverleners. Patiëntenfederatie Nederland en haar leden helpen patiënten en cliënten een sterke positie in te nemen ten opzichte van zorgverzekeraars en zorgverleners. Ervaringen die mensen met een zorgverlener hebben zijn daarvoor belangrijk. Een instrument daarvoor is de ZorgkaartNederland.

ZorgkaartNederland helpt het aanbod van zorgverleners inzichtelijker maken voor transgender mensen en hun verwijzers. Dat draagt bij aan keuzevrijheid en decentralisatie. Mensen kunnen op de website ZorgkaartNederland hun ervaringen delen over de zorg die ze hebben ontvangen. Ze kunnen laten zien wat goed ging en wat beter kan. Dat helpt kwaliteit inzichtelijk te maken, prikkelt zorgverleners en helpt andere mensen bij het maken van keuzes voor de beste zorg.

Op de website van ZorgkaartNederland vind je het zorgaanbod, de zorgverleners en de toegekende waarderingen, met op- en aanmerkingen. We roepen iedereen op eigen zorgverlener te waarderen en ervaringen te delen via ZorgkaardNederland of via het widget op onze pagina’s behandelaars. We denken dat dit kan helpen om de zorg verder te decentraliseren. Er wordt nu te vaak automatisch naar Amsterdam UMC (voorheen VUmc) doorverwezen, terwijl dat helemaal niet altijd de beste weg is. Zo houden de verwijzers de centralisatie onbewust in stand.

Hoe kun je je ervaringen en waardering delen?

  • Ga naar http://www.zorgkaartnederland.nl  geef waardering aan je zorgverleners. Dit kan je psycholoog zijn of je endocrinoloog, maar ook een chirurg of je huidtherapeut of logopedist.
  • Je kunt je review doen voor de gehele zorginstelling, of je behandelaar. Soms zijn ook specifieke teams apart te vinden, zoals bijvoorbeeld het genderteam van het Vumc (https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/belangenorganisatie-kennis-en-zorgcentrum-voor-genderdysforie-amsterdam-3034708). Hoe specifieker, hoe beter! Dus liever je arts beoordelen en niet het ziekenhuis als geheel.
  • Staat jouw zorgverlener er niet tussen, dan kun je die aanmelden bij de redactie van ZorgkaartNederland:  https://www.zorgkaartnederland.nl/content/aanmelden-zorgaanbieder
  • Vul in dat het gaat om zorg voor de aandoening genderdysforie. Alle waarderingen op het vlak van genderdysforie zijn dan zichtbaar via deze pagina: https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/genderdysforie. Nu zijn het er nog niet veel, maar met jullie hulp wordt het meer en meer!
  • Op onze eigen website tonen we van de meest voor de hand liggende behandelaars hun score op ZorgkaartNederland. Op onze pagina’s ‘behandelaars’ (volwassenen en kinderen) staat bij verschillende behandelaars een widget van ZorgkaartNederland.  Hierop staat de gemiddelde score, die deze zorgverlener heeft behaald. Ervaringen met een zorgverlener kunnen worden gedeeld via het widget. We hopen in de loop van de tijd het aantal widgets verder uit te breiden.
  • De contactgegevens die gevraagd worden, zijn voor de redactie van ZorgkaartNederland zodat ze je review eventueel kunnen controleren. Dit is om misbruik te voorkomen.
  • Het kan tot 5 dagen duren voor je review online staat. De redactie van ZorgkaartNederland beoordeelt hem eerst nog.