Volwassenen

Twijfels of spijt

Een transitie vindt plaats na zorgvuldige afweging. En een transitie zorgt bij veel personen voor geluk en rust. Maar heel soms komt het voor dat iemand tot de conclusie komt dat de transitie niet heeft geleid tot meer geluk of beter functioneren. Ook voor de belangen van deze personen komt Transvisie op.  

Alle informatie beschrijft algemene trends en situaties, waaruit niet zonder meer conclusies voor een individueel geval kunnen worden getrokken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met je huisarts of een andere professionele hulpverlener of behandelaar.

Door wat ontstaat ontevredenheid?

De ontevredenheid kan ontstaan doordat: 

  • Iemand niet tevreden is met de lichamelijke veranderingen 
  • Iemand zichzelf niet meer herkent in diens lichaam 
  • Iemand ontdekt dat de nieuwe genderidentiteit niet past of niet gelukkig maakt 
  • Iemand andere verwachtingen had 
  • Iemand een persoonlijke ontwikkeling doormaakt waardoor diens mening verandert

Er zijn dus allerlei redenen waarom iemand spijt kan hebben van een transitie. Of van bepaalde onderdelen van de transitie, zoals hormonen of een operatie. Alleen degene die het betreft bepaalt of die tevreden is of niet. Het is vooraf lastig om precies te weten wat voor jouzelf het effect is van de lichamelijke veranderingen.  

Als je achteraf spijt hebt van (onderdelen van) je transitie, neem dan de tijd om rustig na te denken of je in de-transitie wilt gaan of andere aanpassingen wilt doen of dat je dat niet nodig vindt. Praat erover met je psycholoog of arts en met je naasten. Het is niet iets om je voor te schamen. Het belangrijkste is dat jij zo goed mogelijk jezelf kunt zijn. 

Je genderidentiteit hangt samen met genderexpressie: Hoe jij je kleedt en gedraagt bepaalt voor een belangrijk deel je genderidentiteit. Veel personen hebben wel transgender gevoelens, maar kiezen niet voor een transitie. Zij laten door kleine of grote veranderingen in kleding of uiterlijk zien wie zij zijn. Ook als je spijt hebt van (onderdelen van) je transitie kan je op die manier onderzoeken of dat voldoende is om te laten zien wat jouw genderidentiteit is. 

Ik heb spijt en wil terug

Jij bent de baas over je identiteit dus ook over de keuze of je deels of helemaal teruggaat naar je geboortegeslacht. Wij adviseren iedereen met transspijt eerst in gesprek te gaan met diens behandelaar. Heb je geen contact meer met je behandelaar omdat je bijvoorbeeld al een aantal jaar geleden je transitie hebt afgerond? Neem dan contact op met je huisarts om het contact met je voormalig behandelaar weer op te pakken of om een afspraak te maken bij een lokale seksuoloog.

Waar komen je spijtgevoelens vandaan? Is er recent iets gebeurd waardoor deze gevoelens zijn ontstaan of verergerd? Spijt of twijfels kunnen door van alles ontstaan. Stress is de meest bekende trigger en laat je soms keuzes maken die niet altijd doordacht zijn. Ga daarom samen met een psycholoog/seksuoloog in gesprek over de oorzaak van deze gevoelens.

Maak samen met je behandelaar een stappenplan en spreek duidelijke termijnen af. Blijft het gevoel en helpt praten niet? Geef dan erkenning aan je gevoel en probeer samen met je behandelaar toe te werken naar een voor jou comfortabele manier om je transitie deels of volledig om te keren.

Stop nooit zomaar met het gebruik van hormonen! 

Als je gebruikmaakt van cross-sekse hormonen dan is het niet veilig om die zonder begeleiding van een arts af te bouwen of direct te stoppen. Ga eerst in gesprek met je huisarts of begeleidend hormoonarts. Mogelijk heb je medicijnen nodig om je te beschermen tegen botontkalking of andere lichamelijke problemen. Helaas verdwijnen de effecten van cross-sekse hormonen slechts gedeeltelijk na stoppen.  

Ik ben geopereerd, wat nu?

Na een operatieve transitie is het afhankelijk van de behandelingen die je hebt ondergaan of deze kunnen worden teruggedraaid.  

  • Borstprotheses kunnen worden verwijderd of worden geplaatst.  
  • Hersteloperaties na genitale operaties zijn over het algemeen slechts heel gedeeltelijk mogelijk en de resultaten zijn vaak niet heel bevredigend.  Zover ons bekend is zijn deze operaties (nog) niet in Nederland uitgevoerd.
  • Aangezichtschirurgie kan via reguliere cosmetische chirurgie deels worden hersteld. 

Al deze operaties zijn veelal voor eigen rekening en worden dus niet vergoed door de zorgverzekeraar.    

Verwachtingen

Wees reëel over de uitkomst van hersteloperaties. De effecten van cross-sekse hormonen zijn voor een deel blijvend en na hersteloperaties wordt je lichaam niet zoals het voor je transitie was. Als je niet meer zelf geslachtshormonen aanmaakt, moet je vervangende medicijnen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld na het verwijderen van eierstokken weer oestrogenen of na de verwijdering van zaadballen weer testosteron.  Houd er dus rekening mee dat terugdraaien van een transitie slechts ten dele mogelijk is.  

Kunnen mijn oude gegevens in het BRP worden hersteld?

Ja, dat kan zonder tussenkomst van een psycholoog of arts. Je moet hiervoor een advocaat inschakelen en die moet je zelf betalen. De advocaat doet een gerechtelijk verzoek voor wijziging in het BRP en zo word je weer geregistreerd zoals in je geboorteakte was vermeld. Houd er dus rekening mee dat je betaalt voor de proceskosten, wijziging van de akte bij je geboortegemeente je nieuwe identiteitsdocumenten en kosten voor je advocaat. 

Zoek steun bij elkaar!

Praat over je gevoelens en je twijfels.  Twijfelen over je genderidentiteit is heel normaal. Luister naar de verhalen van anderen. Blijf je er vooral van bewust dat jijzelf bepaalt wie je bent. 

Wil je eens praten met iemand?  Vraag dan een gesprek aan met een ervaringsdeskundige van Transvisie. Het gesprek is kosteloos en kan op korte termijn plaatsvinden. Wij luisteren naar jou en steunen jou in je zoektocht naar de beste manier om je eigen genderidentiteit vorm te geven.

Deze pagina is op 11 maart 2024 bewerkt.